Direktori ja hoolekogu esinaise vastuvõtt (22.03.2023)