Koolielu

Tugiteenused


Meie kooli tugispetsialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Lasteaias ja koolis on võimalik saada tuge nii logopeedi, eripedagoogi kui ka psühholoogi juures.

 • Logopeed: Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on logopeed, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Kontakt: hetkel ametikoht täitmata. 
 • Eripedagoog: Ilona Lass ilona.lass@alutaguse.edu.ee  
 • Psühholoog:  Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on psühholoog, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Kontakt: mari-liis.are@alutagusevald.ee

Kontaktid ja konsultatsiooniajad leiad siit!

 • Psühholoog tegeleb koolis laste käitumise, emotsionaalse tasakaalu ja arengu kaardistamisega ning nii õpilaste, lapsevanemate kui õpetajate nõustamise ja konsulteerimisega.

  Eripedagoog tegeleb koolis lapse arengutaseme ja –vajaduste välja selgitamisega. Eripedagoog loob õpilasele turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna, valib sobiva õpivara või kohandab ja koostab uue. Eripedagoog toetab last tema õpieesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Eripedagoog nõustab lapsevanemaid lapse teadmiste ja oskuste arendamisel.

  Logopeed tegeleb koolis lapse kõne ja suhtlemisoskuse arendamisega. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks.

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda INNOVE SA Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa/ 

Meie kooli tugispetsialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Lasteaias ja koolis on võimalik saada tuge nii logopeedi, eripedagoogi kui ka psühholoogi juures.

 • Logopeed: Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on logopeed, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Kontakt: hetkel ametikoht täitmata. 
 • Eripedagoog: Ilona Lass ilona.lass@alutaguse.edu.ee  
 • Psühholoog:  Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on psühholoog, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Kontakt: mari-liis.are@alutagusevald.ee

Kontaktid ja konsultatsiooniajad leiad siit!

 • Psühholoog tegeleb koolis laste käitumise, emotsionaalse tasakaalu ja arengu kaardistamisega ning nii õpilaste, lapsevanemate kui õpetajate nõustamise ja konsulteerimisega.

  Eripedagoog tegeleb koolis lapse arengutaseme ja –vajaduste välja selgitamisega. Eripedagoog loob õpilasele turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna, valib sobiva õpivara või kohandab ja koostab uue. Eripedagoog toetab last tema õpieesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Eripedagoog nõustab lapsevanemaid lapse teadmiste ja oskuste arendamisel.

  Logopeed tegeleb koolis lapse kõne ja suhtlemisoskuse arendamisega. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks.

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda INNOVE SA Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa/