Alusharidus

Õppe-ja kasvatustöö lasteaias


Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVA  alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani.

2019/2020 õppeaasta üldteema "Mängides targaks".

Lasteaia 2019/20 õppeaasta üldeesmärgid on:

1. TURVALISUS - luua lastele nende arenguks soodne, turvaline ning sõbralik arengukeskkond.

2. MÄRKAMINE - iga lapse individuaalsuse ja arengupotsensiaali arvestamine.

3. HOOLIMINE - oma lähedastest, Eestimaast, keskkonnast.

4. VIISAKUS - sõbralik ja heatahtlik käitumine ning suhtumine meid ümbritsevate inimeste suhtes. 

Lapse põhitegevus on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:

MINA JA KESKKOND

KEEL JA KÕNE

MATEMAATIKA

KUNST

LIIKUMINE

MUUSIKA

Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevust lõimivad järgmised tegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike.

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVA  alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani.

2019/2020 õppeaasta üldteema "Mängides targaks".

Lasteaia 2019/20 õppeaasta üldeesmärgid on:

1. TURVALISUS - luua lastele nende arenguks soodne, turvaline ning sõbralik arengukeskkond.

2. MÄRKAMINE - iga lapse individuaalsuse ja arengupotsensiaali arvestamine.

3. HOOLIMINE - oma lähedastest, Eestimaast, keskkonnast.

4. VIISAKUS - sõbralik ja heatahtlik käitumine ning suhtumine meid ümbritsevate inimeste suhtes. 

Lapse põhitegevus on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:

MINA JA KESKKOND

KEEL JA KÕNE

MATEMAATIKA

KUNST

LIIKUMINE

MUUSIKA

Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevust lõimivad järgmised tegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike.