Koolielu

Projektid


2020/2021 õppeaasta

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2020/2021 õppeaastal

Kestvus: 

1.09.2020 – 31.08.2021

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma erinevaid putukaid, taimestikku, muldasid ja kivimeid.

Sihtgrupp:

Lasteaia Naerupallide rühm: õppeprogramm "Putukad õuealal"; 1.-4. klass Sagadi looduskoolis õppeprogramm "Looduspäev Lahemaal"; 5.-6. klassi Särghaua õppekeskuses aktiivõppeprogrammis "Muld ja pinnakate"; 7.-9. klass Silma õpikojas aktiivõppeprogramm "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine"

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1500,00. Kogumaksumus 2365,00

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.08.2021

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Eesmärgid:

a) teha kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uurida nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) lasta õpilastel uurida PSHE kasutamist alguses oma koolis, järgmisena partnerkoolides;

d) kasutada uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult edastada;

e) viia ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimaluse jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendavad oma õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partner:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A (Portugal), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282530,00 euroga (sh Illuka Kool 62615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich, Reet Ernits

2019/2020 õppeaasta

Noored tahavad kaasa rääkida

Kestvus: 

01.05.2019 - 30.09.2019

Eesmärk:

Noorte huvi tekitamine poliitika vastu ja teadlikkuse suurendamine. Peamised tegevused: küsitluse läbiviimine “Miks noortel puudub huvi poliitika vastu?”, oma võimete ja omaduste tutvustamine laulu/luuletuse abil -poliitiku tugevad küljed; projekti presidendi, peaministri ja laagrinõukogu valimine; mõnede poliitikute kohta esitluse/plakati tegemine, tutvustamine; esitlus “Kuidas saada poliitikuks”.

Sihtgrupp:

20 noort vanuses 14a - 17a - Tallinna huvikool Optimum Semper (10) ja Illuka Kool (10)

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA), 4416,00 eurot

Juhendaja:

õp Piia Otti. Teostaja huvikool Optimum Semper.

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.08.2021

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Projektikohtumiste käigus

a) tehakse kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uuritakse nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) analüüsitakse ja võrreldakse PSHE kasutamist nii oma koolis kui ka partnerkoolides;

d) kasutatakse uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult kasutada;

e) viiakse ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimalusi jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendada õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partnerid:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A (Portugal), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (12 - 16 aastased)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282 530,00 euroga (sh Illuka Kool 62 615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich, Reet Ernits

Digihygiene and digimedia for students well-being

Kestvus: 

1.08.2019 – 1.08.2020

Eesmärk:

Tutvuda interneti ja erinevate tarkvarade kasutamise võimalustega ning ohutu suhtlemisega kasutades digivahendeid (digitehnika ja internet, suhtlemine internetis, digivahendite mõju tervisele ja keskkonnale, infosüsteemid ja veebikeskkonnad).

Partner:

Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu)

Sihtgrupp:

30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Eestist ja 30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Leedust.

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior 15 330 euroga.

Projektijuht:

 Ave Amor

Projektinädal Eestis: 18.-22.11.2019

Projektitegevused

Illuka kooli õpilaste osalemine vee-elustiku õppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal

Kestvus: 

1.09.2019 – 30.06.2020

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma järvede elustikus mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma erinevaid järvi, seal elavaid kooslusi.

Sihtgrupp:

1.-4.kl õppekäik Kauksi külastuskeskuses õppeprogramm "Peipsi järve jälgedes". 

5.-7.kl õppeprogramm Saadjärve looduskeskuses „Järv elukeskonnana: uuringud parvelt“ 

8.-9.kl õppeprogramm" Kalad" Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumis

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 900,00. Kogumaksumus 1557,00

Projektijuht:

 Ave Amor

Illuka mõisakooli kodulooraamat

Kestvus: 

1.04.2019 – 1.01.2020

Eesmärk:

Illuka laste, lapsevanemate ja teiste kogukonna inimeste teadlikkuse tõstmine Illuka mõisast läbi uue ja  põneva lähenemise ning toetada kogukonna tugevnemist kodupiirkonna tundmaõppimise kaudu.

Sihtgrupp:

Illuka Kooli õpilased/lapsevanemad.

Rahastaja:

Kohaliku omaalgatuse programm toetab raamatu koostamist 2000 euroga.

Projekti teostajad:

Projektijuht Anneli Bogens, raamatu koostajad Gled Airiin Saarso, Tiia Pällo, Ene Raudar. Teostaja Kultuurikamber MTÜ

2019/2020 õppeaasta

 • Noored tahavad kaasa rääkida

 • Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

 • Digihygiene and digimedia for students well-being

 • Illuka kooli õpilaste osalemine vee-elustiku õppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal

 • Illuka mõisakooli kodulooraamat

2018/2019 õppeaasta

 • Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste

 • Keelelaager “Keelemoos”

 • Illuka lapsed saavad teadlikuks loomalaste elust Elistvere loomapargis

 • Rahvusvaheline lugemisprojekt "Meie Väike Raamatukogu"

 • Projekt „EV 100“ raames kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

2017/2018 õppeaasta

 • Ida-Viru maapiirkondade algklasside teatripäev

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

 • Õppeprogrammide läbiviimine Räpina Aianduskoolis ja TÜ Loodusmuuseumis

 • 100 kõrvitsat elevantidele

 • 100 teraviljapeenart

 • Kurgisõbrad

 • Noortekohtumine 2018

 • Kalevipoeg Ida-Virumaal

2016/2017 õppeaasta

 • Õppeprogrammide läbiviimine Sagadi looduskoolis

 • SF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

2015/2016 õppeaasta

 • Õppeprogrammide läbiviimine RMK looduskeskustes

2020/2021 õppeaasta

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.08.2021

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Eesmärgid:

a) teha kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uurida nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) lasta õpilastel uurida PSHE kasutamist alguses oma koolis, järgmisena partnerkoolides;

d) kasutada uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult edastada;

e) viia ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimaluse jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendavad oma õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partner:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A (Portugal), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282530,00 euroga (sh Illuka Kool 62615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich, Reet Ernits

2019/2020 õppeaasta

Noored tahavad kaasa rääkida

Kestvus: 

01.05.2019 - 30.09.2019

Eesmärk:

Noorte huvi tekitamine poliitika vastu ja teadlikkuse suurendamine. Peamised tegevused: küsitluse läbiviimine “Miks noortel puudub huvi poliitika vastu?”, oma võimete ja omaduste tutvustamine laulu/luuletuse abil -poliitiku tugevad küljed; projekti presidendi, peaministri ja laagrinõukogu valimine; mõnede poliitikute kohta esitluse/plakati tegemine, tutvustamine; esitlus “Kuidas saada poliitikuks”.

Sihtgrupp:

20 noort vanuses 14a - 17a - Tallinna huvikool Optimum Semper (10) ja Illuka Kool (10)

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA), 4416,00 eurot

Juhendaja:

õp Piia Otti. Teostaja huvikool Optimum Semper.

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.08.2021

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Projektikohtumiste käigus

a) tehakse kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uuritakse nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) analüüsitakse ja võrreldakse PSHE kasutamist nii oma koolis kui ka partnerkoolides;

d) kasutatakse uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult kasutada;

e) viiakse ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimalusi jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendada õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partnerid:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A (Portugal), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (12 - 16 aastased)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282 530,00 euroga (sh Illuka Kool 62 615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich, Reet Ernits

Digihygiene and digimedia for students well-being

Kestvus: 

1.08.2019 – 1.08.2020

Eesmärk:

Tutvuda interneti ja erinevate tarkvarade kasutamise võimalustega ning ohutu suhtlemisega kasutades digivahendeid (digitehnika ja internet, suhtlemine internetis, digivahendite mõju tervisele ja keskkonnale, infosüsteemid ja veebikeskkonnad).

Partner:

Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu)

Sihtgrupp:

30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Eestist ja 30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Leedust.

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior 15 330 euroga.

Projektijuht:

 Ave Amor

Projektinädal Eestis: 18.-22.11.2019

Projektitegevused

Illuka kooli õpilaste osalemine vee-elustiku õppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal

Kestvus: 

1.09.2019 – 30.06.2020

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma järvede elustikus mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma erinevaid järvi, seal elavaid kooslusi.

Sihtgrupp:

1.-4.kl õppekäik Kauksi külastuskeskuses õppeprogramm "Peipsi järve jälgedes". 

5.-7.kl õppeprogramm Saadjärve looduskeskuses „Järv elukeskonnana: uuringud parvelt“ 

8.-9.kl õppeprogramm" Kalad" Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumis

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 900,00. Kogumaksumus 1557,00

Projektijuht:

 Ave Amor

Illuka mõisakooli kodulooraamat

Kestvus: 

1.04.2019 – 1.01.2020

Eesmärk:

Illuka laste, lapsevanemate ja teiste kogukonna inimeste teadlikkuse tõstmine Illuka mõisast läbi uue ja  põneva lähenemise ning toetada kogukonna tugevnemist kodupiirkonna tundmaõppimise kaudu.

Sihtgrupp:

Illuka Kooli õpilased/lapsevanemad.

Rahastaja:

Kohaliku omaalgatuse programm toetab raamatu koostamist 2000 euroga.

Projekti teostajad:

Projektijuht Anneli Bogens, raamatu koostajad Gled Airiin Saarso, Tiia Pällo, Ene Raudar. Teostaja Kultuurikamber MTÜ

2019/2020 õppeaasta

 • Noored tahavad kaasa rääkida

 • Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused)

 • Digihygiene and digimedia for students well-being

 • Illuka kooli õpilaste osalemine vee-elustiku õppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal

 • Illuka mõisakooli kodulooraamat

2018/2019 õppeaasta

 • Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste

 • Keelelaager “Keelemoos”

 • Illuka lapsed saavad teadlikuks loomalaste elust Elistvere loomapargis

 • Rahvusvaheline lugemisprojekt "Meie Väike Raamatukogu"

 • Projekt „EV 100“ raames kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

2017/2018 õppeaasta

 • Ida-Viru maapiirkondade algklasside teatripäev

 • FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"

 • Õppeprogrammide läbiviimine Räpina Aianduskoolis ja TÜ Loodusmuuseumis

 • 100 kõrvitsat elevantidele

 • 100 teraviljapeenart

 • Kurgisõbrad

 • Noortekohtumine 2018

 • Kalevipoeg Ida-Virumaal

2016/2017 õppeaasta

 • Õppeprogrammide läbiviimine Sagadi looduskoolis

 • SF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

2015/2016 õppeaasta

 • Õppeprogrammide läbiviimine RMK looduskeskustes

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2020/2021 õppeaastal

Kestvus: 

1.09.2020 – 31.08.2021

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma erinevaid putukaid, taimestikku, muldasid ja kivimeid.

Sihtgrupp:

Lasteaia Naerupallide rühm: õppeprogramm "Putukad õuealal"; 1.-4. klass Sagadi looduskoolis õppeprogramm "Looduspäev Lahemaal"; 5.-6. klassi Särghaua õppekeskuses aktiivõppeprogrammis "Muld ja pinnakate"; 7.-9. klass Silma õpikojas aktiivõppeprogramm "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine"

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1500,00. Kogumaksumus 2365,00

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor