Alusharidus

Rühmad ja personal lasteaias


Lasteaed on avatud 7.00-18.00-ni läbi aasta (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal 1.-31.juuli).

Lasteaias on kolm rühma.

Lasteaeda on võimalik võtta kuni 50 last.

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.ee 

Rühma nimetus

Telefon rühmas

Personal

PESAMUNAD (1a-3a)

Sõimerühm

+372 5699 3127

Õp Kersti Hindreus   

Õp assistent Sandra Sepp

Õp abi Piret Rodionov

MUSIRULLID (4a-5a)

Aiarühm

+372 5699 5872

Õp Svetlana Asper               

Õp Merike Puur

Õp abi Rita Kilp

NAERUPALLID (3a-7a)

Aiarühm

(sobitusrühm)*

+372 5309 0991

Õp Marelle Roos

Õp Tiina-Irina Jõesaar

Õp abi Elve Kilk

*Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta (Koolieelse lasteasutuse seadus § 7).

 

 

Lasteaed on avatud 7.00-18.00-ni läbi aasta (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal 1.-31.juuli).

Lasteaias on kolm rühma.

Lasteaeda on võimalik võtta kuni 50 last.

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.ee 

*Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta (Koolieelse lasteasutuse seadus § 7).

 

 

Rühma nimetus

Telefon rühmas

Personal

PESAMUNAD (1a-3a)

Sõimerühm

+372 5699 3127

Õp Kersti Hindreus   

Õp assistent Sandra Sepp

Õp abi Piret Rodionov

MUSIRULLID (4a-5a)

Aiarühm

+372 5699 5872

Õp Svetlana Asper               

Õp Merike Puur

Õp abi Rita Kilp

NAERUPALLID (3a-7a)

Aiarühm

(sobitusrühm)*

+372 5309 0991

Õp Marelle Roos

Õp Tiina-Irina Jõesaar

Õp abi Elve Kilk