Uudised

Pakume tööd 12. juuli


Pakume alates 2021/22. õa tööd:

  • abi- ja asendusõpetaja põhikoolis (1,0);
  • õpetaja assistent lasteaias (1,0);

Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid palume saata aadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee hiljemalt 23.07.2021. 

Lisainfo: tel 5885 5766 või anneli.bogens@alutaguse.edu.ee.

Pakume alates 2021/22. õa tööd:

  • abi- ja asendusõpetaja põhikoolis (1,0);
  • õpetaja assistent lasteaias (1,0);

Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid palume saata aadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee hiljemalt 23.07.2021. 

Lisainfo: tel 5885 5766 või anneli.bogens@alutaguse.edu.ee.