Uudised

Pakume tööd õpetajatele 09. mai


Illuka Kool kuulutab konkursi 2023/24. õa järgmistele ametikohtadele:

 • klassiõpetaja (soovitav inglise keele lisaeriala);
 • inglise keele õpetaja;
 • mitme aine õpetaja (Mitme aine õpetaja ülesanne on anda II ja III kooliastmes erinevaid ainetunde - inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, arvutiõpetus, võõrkeel). Täpsem ainete valik sõltub kandidaadi oskustest ja tugevustest.

Võimalus teha lisatööd klassijuhatajana, huviringi juhendajana, panustada ürituste korraldamisse.

Meiega saad:

 • Tunda ennast väärtusliku osana ühises lasteaia- ja kooliperes;
 • Töötada looduse rüpes ajaloolises mõisakompleksis;
 • Rakendada kaasaegseid pedagoogika võtteid ettevõtlikus koolis;
 • Võimaluse osaleda erinevates projektides ja programmides.

Töö sobib sulle, kui soovid

 • toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
 • õpetades särada ja tekitada huvi teadmiste vastu;
 • panustada ühistegevustesse ja kooli arengusse.
 • olla tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes.

Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid palume saata aadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee hiljemalt 30.05.2023. Tööle asumine 21.august 2023.a. Lisainfo: tel 5885 5766. Aadress: Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.

Illuka Kool kuulutab konkursi 2023/24. õa järgmistele ametikohtadele:

 • klassiõpetaja (soovitav inglise keele lisaeriala);
 • inglise keele õpetaja;
 • mitme aine õpetaja (Mitme aine õpetaja ülesanne on anda II ja III kooliastmes erinevaid ainetunde - inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, arvutiõpetus, võõrkeel). Täpsem ainete valik sõltub kandidaadi oskustest ja tugevustest.

Võimalus teha lisatööd klassijuhatajana, huviringi juhendajana, panustada ürituste korraldamisse.

Meiega saad:

 • Tunda ennast väärtusliku osana ühises lasteaia- ja kooliperes;
 • Töötada looduse rüpes ajaloolises mõisakompleksis;
 • Rakendada kaasaegseid pedagoogika võtteid ettevõtlikus koolis;
 • Võimaluse osaleda erinevates projektides ja programmides.

Töö sobib sulle, kui soovid

 • toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
 • õpetades särada ja tekitada huvi teadmiste vastu;
 • panustada ühistegevustesse ja kooli arengusse.
 • olla tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes.

Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid palume saata aadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee hiljemalt 30.05.2023. Tööle asumine 21.august 2023.a. Lisainfo: tel 5885 5766. Aadress: Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.