Lasteaiakoha taotlemine ja lasteaiast väljaarvamine ARNO-s

Hea lapsevanem!

Lasteaiakohtade taotlemine ning lasteaiast väljaarvamise avalduste ja taotluste menetlemine toimub Alutaguse valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page  

Alutaguse vallas on 3 koolieelset lasteasutust:

 1. Illuka Kooli lasteaed
 2. Mäetaguse Lasteaed Tõruke
 3. Iisaku Lasteaed Kurekell Iisaku maja, Iisaku Lasteaed Kurekell Tudulinna maja

Alutaguse valla koolieelses lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:

 • kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
 • kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas.

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Alutaguse valla haldusterritooriumi.

Õigus lasteaia koha taotlemise avalduse esitamiseks tekib lapsevanemal kohe pärast lapse sünni registreerimist.

Vajalikud sammud

 • Sisenege ID-kaardi  või smart-ID abil ARNO keskkonda https://arno.alutagusevald.ee/link opens on new page
 • Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;
 • Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteaiakoha taotlus";
 • Täitke ja esitage taotlus;
 • Taotlust võib igal ajal muuta;
 • Kohapakkumiste kohta tuleb automaatne teavitus;

Märkused taotluse vormi osas:

 • Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 6 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib Teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise.
 • Teil on võimalik valida 3 eelistatud lasteaeda.
 • Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.
 • Alutaguse valla kooleelsete lasteasutuste õppekeeleks on eesti keel

Täiendav info: tel +372 3366911; +372 58552996 Kairi Hõbemeri
E-post: kairi.hobemeri@alutagusevald.eelink opens on new page

Õigusaktid

 

 

 

Avaldatud 03.11.2018. Viimati muudetud 19.09.2023.