Õpilased

Õpilased ja klassijuhatajad 2023/2024 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Karin Tartlan, Tatjana Juhkam

17

2.klass

Piia Otti

13

3.klass

Annika Neiland

11

I kooliaste 41 õpilast

4.klass

Kristi Vaarmann

14

4.a.klass Kristi Vaarmann 1

5.klass

Anastassia Zapletnjuk

17

6.klass

Ilona Lass

11

II kooliaste 43 õpilast

7.klass

Anneli Dietrich

10

8. klass Kaja Kama 13
8.a klass Kaja Kama 1

9.klass

Katrin Pool

12

9.a klass

Katrin Pool

1

III kooliaste 37 õpilast

Kokku: 121 õpilast

Avaldatud 01.10.2018. Viimati muudetud 26.01.2024.