Tugiteenused

Meie kooli tugispetsialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Koolis on võimalik saada tuge eripedagoogi juures.

Eripedagoog tegeleb koolis lapse arengutaseme ja –vajaduste välja selgitamisega. Eripedagoog loob õpilasele turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna, valib sobiva õpivara või kohandab ja koostab uue. Eripedagoog toetab last tema õpieesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Eripedagoog nõustab lapsevanemaid lapse teadmiste ja oskuste arendamisel.

***

  • Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on logopeed, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Logopeed: Jane Meriloo (Illuka Kooli lasteaias üks kord kuus).

Logopeed tegeleb koolis lapse kõne ja suhtlemisoskuse arendamisega. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks.

  • Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on psühholoog, kes osutab teenuseid ka haridusasutustele. Psühholoog: Mari-Liis Are (tööleping ajutiselt peatatud)

Psühholoog tegeleb koolis laste käitumise, emotsionaalse tasakaalu ja arengu kaardistamisega ning nii õpilaste, lapsevanemate kui õpetajate nõustamise ja konsulteerimisega.

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav https://rajaleidja.ee/keskused/#Virumaa 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 30.09.2023.