Dokumendiregister

Illuka Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga info@illuka.edu.eelink opens on new page

 

Illuka Kooli dokumendiregister alates 01.05.2018

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 20.09.2023.