Rühmad ja personal lasteaias

Lasteaed on avatud 7.00-18.00-ni läbi aasta (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal 1.-31.juuli).

Lasteaias on kolm rühma.

Lasteaias on kohti kuni 50-le lapsele.

E-post: illuka.kool@alutaguse.edu.eelink opens on new page 

Rühma nimetus

Telefon rühmas

Personal

PESAMUNAD (1a-3a)

Sõimerühm

+372 5699 3127

Õpetaja  Mari Markov

Õpetaja abi Kersti Hindreus

Õpetaja abi Piret Rodionov

MUSIRULLID (2a-7a)

Aiarühm (liirrühm)

+372 5699 5872

Õpetaja Svetlana Asper               

Õpetaja Merike Puur

Õpetaja abi Rita Kilp

NAERUPALLID (4a-5a)

Aiarühm (sobitusrühm)*

+372 5309 0991

Õpetaja Tiina-Irina Jõesaar

Õpetaja Kristine Hermine Paal

Õpetaja abi abi Elve Kilk

*Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta (Koolieelse lasteasutuse seadus § 7).

 

 

Avaldatud 03.09.2018. Viimati muudetud 04.10.2023.