Illuka Kooli infokirjad

Tänapäeva maailma iseloomustab katkematu uudistevoog. Kasutusel on kõikvõimalikud uudistekanalid, mis infot annavad. On selge, et kogu seda infomassi ei jõua endast läbi lasta ja kõike pole vaja ka. 

Kooli kodulehel ja näoraamatus levitame uudiseid ja teateid, et info jõuaks kiirelt ja võimalikult paljudeni. Lisaks jagame kooli kodulehel uudiseid, kus teabele lisandub emotsioon.

Üsna palju on vaja edastada selliseid uudiseid, mis kätkevad endas eelkõige teavet ja moodustaks ajalise terviku. 

Alates 2019.a jaanuarist saab kord kuus lugeda kooli ja lasteaia õppekorralduse ja üritustega seotud eelinfot, osalemisest õpivõistlustel ja projektides ning kõigest muust põnevast, mis koolis toimub. Jagame heal meelel seda, mis meile tähtis tundub ja mille teadmine võiks olla kasulik. 

Illuka Kooli infokirjad:

2023/2024 õa

2022/2023 õa

2021/2022 õa

2020/2021 õa

2019/2020 õa

2018/2019 õa

 

 

Avaldatud 19.01.2019. Viimati muudetud 24.04.2024.