Huviringid

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Huvi- ja projektijuht Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.eelink opens on new page

Huviringid alates 11.septembrist 2023.

Huviringid 2023/2024 õa

  • Põhikool

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Pärimusmuusikaring 1. klass Esmaspäeval 6. tund muusikaklass P. Priks

Inglise keel

1. klass

Neljapäeval 5. tund

keeleklass

K. Palloson

Sport Koolis 1. klass

Teisipäeval 6. tund

Reedel 6. tund

spordisaal

J. Liivak

M. Pärn

Vene keele- ja kultuuriring

1.-5. klass

Kolmapäeval 6. tund

PPR4

A. Zapletnjuk

Näitering 1. klass Neljapäeval 6.tund seminarimaja P. Otti

Rahvatants

1.-2. klass

Teisipäeval 5. tund

mõisa saal

K. Kama

Pärimusmuusikaring 2. klass Teisipäeval 6. tund muusikaklass P. Priks
Sport Koolis 2. klass

Neljapäeval 6. tund

Reedel 5. tund

spordisaal

J. Liivak

M. Pärn

Näitering 2.-4. klass Esmaspäeval 6. tund mõisa saal P.Otti
Pärimusmuusikaring 3. klass Neljapäeval 6. tund muusikaklass P. Priks

Rahvatants

3.-5. klass

Neljapäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Näitering

5.-9. klass

Neljapäeval 7. tund

mõisa saal

P. Otti

Korvpalliring 4.-9. klass Teisipäeval 7. tund spordisaal J. Liivak
Korvpalliring 4.-9. klass Neljapäeval 7. tund spordisaal J. Liivak

Lasteaed

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

Musirullid

Teisipäev

logopeedi ruum

M. Puur

Lauluring

Musirullid

Naerupallid

Teisipäev

lasteaia saal

T. Nutov

 

 

 

 

 

 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 22.11.2023.