Roheline Kool

Iluka Kool (nii kool kui ka lasteaed) liitus alates jaanuarist 2021 Rohelise Kooli programmiga.

Siit blogist leiad Illuka kooli ja lasteaia toimetamised, mis on seotud Rohelise Kooli programmiga.link opens on new pageSiit blogist leiad Illuka kooli ja lasteaia toimetamised, mis on seotud Rohelise Kooli programmiga.">

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele. Programmi eesmärk on rakendada keskkonnasäästlikku mõtteviisi nii koolis kui lasteaias, igapäevaste tegevuste kaudu, mis aitab kaasa vastutustundliku, keskkonda hoidva ja väärtustava inimese kujundamisele. Õpime märkama ja hoolima end ümbritsevast. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Toome rohelist mõtteviisi kasvatustöösse ja planeeritud tegevustesse. Ees ootab vahvaid projekte ja hulgaliselt huvitavaid tegevusi nagu lasteaia hoovi kasvuhoone paigaldamine, ise taimede kasvatamine, prügi sorteerimine, säästliku tarbimisega tutvumine jpm.

Loodame sujuvale ja aktiivsele koostööle lastevanematega.

Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.link opens on new page
Rohelise Kooli programmi tutvustus 
 
Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 19.09.2023.