Koolielu

Hoolekogu


Illuka Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord" Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord" Illuka Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Illuka Kooli hoolekogu koosseis (Alutaguse vallavalitsuse korraldus 21. oktoober 2020 nr 532)

Dokumendid ja otsused, mis peavad saama hoolekogu nõusoleku, arvamuse või kinnituse.

Illuka Kooli hoolekogu:

Hoolekogu esimees

 • Monika Grinfeld -  põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu aseesimees

 • Andres Purga - põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu protokollija

 • Kristel Reino - lasteaia lapsevanemate esindaja;

Liikmed

 • Aleksei Kaširov - lasteaia lapsevanemate esindaja;

 • Marju Ringo - lasteaia lapsevanemate esindaja;

 • Vitali Zapletnjuk - põhikooli lapsevanemate esindaja;

 • Eve Kangro – põhikooli lapsevanemate esindaja (asendusliige)

 • Helen Rajas – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;

 • Reet Ernits - põhikooli õppenõukogu esindaja;

 • Airit Vaitmaa - lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja;

 • Kirke Otti - õpilasesinduse esindaja;

 • Kairi Hõbemeri - vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu esimees ootab kooli ja lasteaiaga seonduvaid küsimusi e-mailile ikhoolekogu[at]alutaguse.edu.ee

 

 

 

 

Illuka Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord" Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord" Illuka Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Illuka Kooli hoolekogu koosseis (Alutaguse vallavalitsuse korraldus 21. oktoober 2020 nr 532)

Dokumendid ja otsused, mis peavad saama hoolekogu nõusoleku, arvamuse või kinnituse.

Illuka Kooli hoolekogu:

Hoolekogu esimees

 • Monika Grinfeld -  põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu aseesimees

 • Andres Purga - põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu protokollija

 • Kristel Reino - lasteaia lapsevanemate esindaja;

Liikmed

 • Aleksei Kaširov - lasteaia lapsevanemate esindaja;

 • Marju Ringo - lasteaia lapsevanemate esindaja;

 • Vitali Zapletnjuk - põhikooli lapsevanemate esindaja;

 • Eve Kangro – põhikooli lapsevanemate esindaja (asendusliige)

 • Helen Rajas – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;

 • Reet Ernits - põhikooli õppenõukogu esindaja;

 • Airit Vaitmaa - lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja;

 • Kirke Otti - õpilasesinduse esindaja;

 • Kairi Hõbemeri - vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu esimees ootab kooli ja lasteaiaga seonduvaid küsimusi e-mailile ikhoolekogu[at]alutaguse.edu.ee