Koolielu

Huviringid


Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Huvi- ja projektijuht Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid alates 27. septembrist 2021.

Huviringid 2021/2022 õa

  • Põhikool

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

1. klass

Reedel 5. tund

3. klassi ruum

P. Otti

Vene keele- ja kultuuriring

1.-3. klass

Kolmapäeval 6. tund

PPR3

A. Zapletnjuk

Rahvatants

1.-5. klass

Neljapäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Näitering

1.-2. klass

Esmaspäeval 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

3.-5. klass

Reedel 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

7.-9. klass

Neljapäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Trummiring

4. klass

Esmaspäeval 6. tund

pööninguruum

P. Priks

Suusaring (spordiring)

1.-6.kl

Teisipäeval ja neljapäeval 7.tund

Õues või spordisaalis

M.Pärn

Pärimusmuusikaring

1.-2.kl

Esmaspäeval 7. ja 8.tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P.Priks

Pärimusmuusikaring

3.kl

Kolmapäeval ja neljapäeval 8.tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P.Priks

 

 

 

 

 

 

 

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Huvi- ja projektijuht Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid alates 27. septembrist 2021.

Huviringid 2021/2022 õa

  • Põhikool

 

 

 

 

 

 

 

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

1. klass

Reedel 5. tund

3. klassi ruum

P. Otti

Vene keele- ja kultuuriring

1.-3. klass

Kolmapäeval 6. tund

PPR3

A. Zapletnjuk

Rahvatants

1.-5. klass

Neljapäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Näitering

1.-2. klass

Esmaspäeval 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

3.-5. klass

Reedel 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

7.-9. klass

Neljapäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Trummiring

4. klass

Esmaspäeval 6. tund

pööninguruum

P. Priks

Suusaring (spordiring)

1.-6.kl

Teisipäeval ja neljapäeval 7.tund

Õues või spordisaalis

M.Pärn

Pärimusmuusikaring

1.-2.kl

Esmaspäeval 7. ja 8.tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P.Priks

Pärimusmuusikaring

3.kl

Kolmapäeval ja neljapäeval 8.tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P.Priks