Koolielu

Huviringid


Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Huvi- ja projektijuht Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid alates 12.septembrist 2022.

Huviringid 2022/2023 õa

  • Põhikool

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

1. klass

Neljapäeval 5. tund

keeleklass

K. Klaamann

Vene keele- ja kultuuriring

1.-3. klass

Teisipäeval 6. ja 7. tund

PPR4

A. Zapletnjuk

Rahvatants

1.-2. klass

Neljapäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Rahvatants

3.-5. klass

Teisipäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Näitering

1.-3. klass

Kolmapäeval 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

4.-6. klass

Esmaspäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

7.-9. klass

Neljapäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Bändiring

5. klass

Neljapäeval 7. tund

pööninguruum

P. Priks

Suusaring (spordiring)

1.-6.kl

Esmaspäeval 7. tund ja reedel 6. tund

Õues või spordisaalis

M. Pärn

Pärimusmuusikaring

1.-2.kl

Kolmapäeval 5. tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P. Priks

Pärimusmuusikaring

3.kl

Kolmapäeval 6. tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P. Priks

Lasteaed

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

Musirullid

Neljapäeval 15.00 - 15.30

logopeedi ruum

M. Puur

Muusikaring

Musirullid

Neljapäeval 15.00 - 16.00

lasteaia saal

T. Nutov

 

 

 

 

 

 

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Huvi- ja projektijuht Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid alates 12.septembrist 2022.

Huviringid 2022/2023 õa

  • Põhikool

Lasteaed

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

Musirullid

Neljapäeval 15.00 - 15.30

logopeedi ruum

M. Puur

Muusikaring

Musirullid

Neljapäeval 15.00 - 16.00

lasteaia saal

T. Nutov

 

 

 

 

 

 

Ring

Osalejad

Toimumisaeg

Ruum

Juhendaja

Inglise keel

1. klass

Neljapäeval 5. tund

keeleklass

K. Klaamann

Vene keele- ja kultuuriring

1.-3. klass

Teisipäeval 6. ja 7. tund

PPR4

A. Zapletnjuk

Rahvatants

1.-2. klass

Neljapäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Rahvatants

3.-5. klass

Teisipäeval 6. tund

seminarimaja

K. Kama

Näitering

1.-3. klass

Kolmapäeval 6. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

4.-6. klass

Esmaspäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Näitering

7.-9. klass

Neljapäeval 7. tund

seminarimaja

P. Otti

Bändiring

5. klass

Neljapäeval 7. tund

pööninguruum

P. Priks

Suusaring (spordiring)

1.-6.kl

Esmaspäeval 7. tund ja reedel 6. tund

Õues või spordisaalis

M. Pärn

Pärimusmuusikaring

1.-2.kl

Kolmapäeval 5. tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P. Priks

Pärimusmuusikaring

3.kl

Kolmapäeval 6. tund

Muusikaklass või pikapäeva-rühma ruum

P. Priks