Koolielu

Huviringid


Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Ettepanekuid huvitegevuse arendamiseks Illuka Koolis ootab meie huvi-ja projektijuht nii õpilastelt, lastevanematelt kui teistelt kogukonnaliikmetelt.

Kontakt: Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid 2020/2021 õa

  • Põhikool

Ring

Juhendaja

Aeg

Vanusegrupp

Rahvatantsuring

Kaja Kama, Piia Otti

N 13.25-14.10       

1.-2.kl

Rahvatantsuring

Kaja Kama

T 14.20-15.05

3.-6.kl

Inglise keel

Piia Otti

T 12.30-13.15

1.kl

Lauluring

Peeter Priks

T 13.25-14.10

1.-3.kl

Lauluring (pärimuslaul) Peeter Priks N 14.20 - 15.05 4. - 6.kl

Näitering 

Piia Otti

N 12.20-13.15

1.kl

Näitering 

Piia Otti

K 13.25-14.10

2.-3.kl

Näitering 

Piia Otti

K 14.20-15.05

5.-6.kl

Näitering

Piia Otti

N 14.20-15.05

7.-9.kl

Pallimänguring  

Marko Pärn

T 14.20- 15.05

1.-3.kl

Pallimänguring  

Marko Pärn

N 14.20-15.05

4.-6.kl

Vene keel ja kultuur

Emilia Landra

E ja R 13.25-14.10

1.-5.kl

Noore päästja ring

Tarmo Anton

 

1.-6.kl

Noored Kotkad

 

K 14.10-14.55 (üle nädala)

2.-6.kl

Kitarriring

Peeter Priks

T 15.15-16.00

K 14.20 - 15.05

7.-9.kl

Trummiring Peeter Priks N 13.25 - 14.10 4.kl
  • Lasteaed

inglise keel

Merike Puur

K 9.00 - 9.30       

Naerupallid

Robootika Külli Raidma T/N (üle nädala)15.30 - 16.00 Naerupallid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Ettepanekuid huvitegevuse arendamiseks Illuka Koolis ootab meie huvi-ja projektijuht nii õpilastelt, lastevanematelt kui teistelt kogukonnaliikmetelt.

Kontakt: Ave Amor
e-post: ave.amor@alutaguse.edu.ee

Huviringid 2020/2021 õa

  • Põhikool
  • Lasteaed

inglise keel

Merike Puur

K 9.00 - 9.30       

Naerupallid

Robootika Külli Raidma T/N (üle nädala)15.30 - 16.00 Naerupallid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring

Juhendaja

Aeg

Vanusegrupp

Rahvatantsuring

Kaja Kama, Piia Otti

N 13.25-14.10       

1.-2.kl

Rahvatantsuring

Kaja Kama

T 14.20-15.05

3.-6.kl

Inglise keel

Piia Otti

T 12.30-13.15

1.kl

Lauluring

Peeter Priks

T 13.25-14.10

1.-3.kl

Lauluring (pärimuslaul) Peeter Priks N 14.20 - 15.05 4. - 6.kl

Näitering 

Piia Otti

N 12.20-13.15

1.kl

Näitering 

Piia Otti

K 13.25-14.10

2.-3.kl

Näitering 

Piia Otti

K 14.20-15.05

5.-6.kl

Näitering

Piia Otti

N 14.20-15.05

7.-9.kl

Pallimänguring  

Marko Pärn

T 14.20- 15.05

1.-3.kl

Pallimänguring  

Marko Pärn

N 14.20-15.05

4.-6.kl

Vene keel ja kultuur

Emilia Landra

E ja R 13.25-14.10

1.-5.kl

Noore päästja ring

Tarmo Anton

 

1.-6.kl

Noored Kotkad

 

K 14.10-14.55 (üle nädala)

2.-6.kl

Kitarriring

Peeter Priks

T 15.15-16.00

K 14.20 - 15.05

7.-9.kl

Trummiring Peeter Priks N 13.25 - 14.10 4.kl