Üldinfo

Järelvalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


  • Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.