Üldinfo

Järelvalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.