Projektid ja programmid

KiVa - Kiusamisvaba Kool


Meie koolis rakendatakse alates 2014. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa tegevuskava Illuka Koolis 2022/2023 õa

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame liikumisvahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat kollast KiVa-vesti;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Illuka kooli KiVa-tiimi liikmed on:

* Piia Otti– klassiõpetaja, 1.klassi klassijuhataja

* Annika Neiland – klassiõpetaja, 2.klassi klassijuhataja

* Kristi Vaarmann– klassiõpetaja, 3.klassi klassijuhataja

* Kaja Kama – KiVa tunni õpetaja, pikapäevarühma kasvataja, 7.klassi klassijuhataja

* Katrin Pool – õpetaja, 8.klassi klassijuhataja

* Ilona Lass – eripedagoog, 5. klassi klassijuhataja, HEV koordineerija

* Anneli Bogens – direktor

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Meie koolis rakendatakse alates 2014. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa tegevuskava Illuka Koolis 2022/2023 õa

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame liikumisvahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat kollast KiVa-vesti;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Illuka kooli KiVa-tiimi liikmed on:

* Piia Otti– klassiõpetaja, 1.klassi klassijuhataja

* Annika Neiland – klassiõpetaja, 2.klassi klassijuhataja

* Kristi Vaarmann– klassiõpetaja, 3.klassi klassijuhataja

* Kaja Kama – KiVa tunni õpetaja, pikapäevarühma kasvataja, 7.klassi klassijuhataja

* Katrin Pool – õpetaja, 8.klassi klassijuhataja

* Ilona Lass – eripedagoog, 5. klassi klassijuhataja, HEV koordineerija

* Anneli Bogens – direktor

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: