Põhiharidus

Õpilased


Õpilased ja klassijuhatajad 2021/2022 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Heli Ekstein // Sandra Linder

10

2.klass

Kristi Vaarmann

15

3.klass

Piia Otti

15

I kooliaste 41 õpilast

4.klass

Marko Pärn

10

5.klass

Anneli Dietrich

10

6.klass

Kaja Kama

14

6.a klass Katrin Pool 1

II kooliaste 34 õpilast

7.klass

Katrin Pool

13

7.a klass Katrin Pool 1

8.klass

Anneli Dietrich

10

9.klass

Ilona Lass

8

III kooliaste 32 õpilast

Kokku: 107 õpilast

Õpilased ja klassijuhatajad 2021/2022 õ.a.

Kokku: 107 õpilast

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Heli Ekstein // Sandra Linder

10

2.klass

Kristi Vaarmann

15

3.klass

Piia Otti

15

I kooliaste 41 õpilast

4.klass

Marko Pärn

10

5.klass

Anneli Dietrich

10

6.klass

Kaja Kama

14

6.a klass Katrin Pool 1

II kooliaste 34 õpilast

7.klass

Katrin Pool

13

7.a klass Katrin Pool 1

8.klass

Anneli Dietrich

10

9.klass

Ilona Lass

8

III kooliaste 32 õpilast