Põhiharidus

Õpilased


Õpilased ja klassijuhatajad 2020/2021 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Kristi Vaarmann

14

2.klass

Piia Otti

14

3.klass

Heli Ekstein

10

I kooliaste 38 õpilast

4.klass

Anneli Dietrich

11

5.klass

Kaja Kama

15

6.klass

Jaanus Uustalu

12

II kooliaste 38 õpilast

7.klass

Anneli Dietrich

12

8.klass

Ilona Lass

8

9.klass

Reet Ernits

4

III kooliaste 24 õpilast

Kokku: 100 õpilast

Õpilased ja klassijuhatajad 2020/2021 õ.a.

Kokku: 100 õpilast

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Kristi Vaarmann

14

2.klass

Piia Otti

14

3.klass

Heli Ekstein

10

I kooliaste 38 õpilast

4.klass

Anneli Dietrich

11

5.klass

Kaja Kama

15

6.klass

Jaanus Uustalu

12

II kooliaste 38 õpilast

7.klass

Anneli Dietrich

12

8.klass

Ilona Lass

8

9.klass

Reet Ernits

4

III kooliaste 24 õpilast