Põhiharidus

Õpilased


Õpilased ja klassijuhatajad 2019/2020 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Piia Otti

13

2.klass

Heli Ekštein

10

3.klass

Kristi Vaarmann

9

I kooliaste 32 õpilast

4.klass

Kaja Kama

16

5.klass

Jaanus Uustalu

8

6.klass

Anneli Dietrich

10

II kooliaste 34 õpilast

7.klass

Ilona Lass

9

8.klass

Reet Ernits

4

9.klass

Anneli Dietrich

6

III kooliaste 19 õpilast

Kokku: 85 õpilast

Õpilased ja klassijuhatajad 2019/2020 õ.a.

Kokku: 85 õpilast

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Piia Otti

13

2.klass

Heli Ekštein

10

3.klass

Kristi Vaarmann

9

I kooliaste 32 õpilast

4.klass

Kaja Kama

16

5.klass

Jaanus Uustalu

8

6.klass

Anneli Dietrich

10

II kooliaste 34 õpilast

7.klass

Ilona Lass

9

8.klass

Reet Ernits

4

9.klass

Anneli Dietrich

6

III kooliaste 19 õpilast