Põhiharidus

Õpilased


Õpilased ja klassijuhatajad 2022/2023 õ.a.

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Piia Otti

12

2.klass

Sandra Linder // Annika Neiland

11

3.klass

Kristi Vaarmann

15

I kooliaste 38 õpilast

4.klass

Anastassia Zapletnjuk

17

5.klass

Ilona Lass

10

6.klass

Anneli Dietrich

10

II kooliaste 37 õpilast

7.klass

Kaja Kama

12

7.a klass Katrin Pool 1

8.klass

Katrin Pool

13

8.a klass

Katrin Pool

1

9.klass

Anneli Dietrich

10

III kooliaste 37 õpilast

Kokku: 112 õpilast

Õpilased ja klassijuhatajad 2022/2023 õ.a.

Kokku: 112 õpilast

KLASS

KLASSIJUHATAJA

ÕPILASTE ARV

1.klass

Piia Otti

12

2.klass

Sandra Linder // Annika Neiland

11

3.klass

Kristi Vaarmann

15

I kooliaste 38 õpilast

4.klass

Anastassia Zapletnjuk

17

5.klass

Ilona Lass

10

6.klass

Anneli Dietrich

10

II kooliaste 37 õpilast

7.klass

Kaja Kama

12

7.a klass Katrin Pool 1

8.klass

Katrin Pool

13

8.a klass

Katrin Pool

1

9.klass

Anneli Dietrich

10

III kooliaste 37 õpilast