Alusharidus

Õppetegevused


PESAMUNADE õppetegevused 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Liikumine

Muusika

Matemaatika

Muusika

Kunst (joonistamine)

Mina ja keskkond

Kunst (voolimine või

meisterdamine) 

 

Keel ja kõne

Mäng

  Liikumine      

 

MUSIRULLIDE õppetegevused 

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Matemaatika Kunst
Liikumine Muusika Kunst Muusika Keel ja kõne
  Liikumine      

Muusika algab T: kell 9:30  ja N: 10:00, liikumine algab E.: kell 9:00 ja  K.: 11:00

 

NAERUPALLIDE õppetegvused 

 
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
Keel ja kõne  Mina ja keskkond Mina ja keskkond Matem. Keel ja kõne
Liikumine Lugemine-kirjutam. Keel ja kõne Muusika Matem.
Kunst Muusika Kunst. Indiv. tegevused  
  Liikumine      

PESAMUNADE õppetegevused 

 

MUSIRULLIDE õppetegevused 

 

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Matemaatika Kunst
Liikumine Muusika Kunst Muusika Keel ja kõne
  Liikumine      

Muusika algab T: kell 9:30  ja N: 10:00, liikumine algab E.: kell 9:00 ja  K.: 11:00

 

NAERUPALLIDE õppetegvused 

 
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
Keel ja kõne  Mina ja keskkond Mina ja keskkond Matem. Keel ja kõne
Liikumine Lugemine-kirjutam. Keel ja kõne Muusika Matem.
Kunst Muusika Kunst. Indiv. tegevused  
  Liikumine      

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

Liikumine

Muusika

Matemaatika

Muusika

Kunst (joonistamine)

Mina ja keskkond

Kunst (voolimine või

meisterdamine) 

 

Keel ja kõne

Mäng

  Liikumine