Põhiharidus

Trimestrid


2020/21. õa:

I trimester 01.09.2021 – 29.11.2021 (59 õppepäeva)

II trimester 29.11.2021 – 15.03.2022 (58 õppepäeva)

III trimester 16.03.2022 – 13.06.2022 (58 õppepäeva)

2020/21. õa:

I trimester 01.09.2021 – 29.11.2021 (59 õppepäeva)

II trimester 29.11.2021 – 15.03.2022 (58 õppepäeva)

III trimester 16.03.2022 – 13.06.2022 (58 õppepäeva)