Uudised

Päästeameti külaskäik lasteaeda 01. november


31.oktoobril külastasid Iisaku päästekomando päästjad meie lasteaeda ja viisid läbi õpetliku tuleohutusalase tunni lastele.

Naerupallide ja Musirullide rühma lapsed kohtusid päästjatega lasteaia saalis, kus külalised andsid lastele võimaluse näidata oma teadmisi tuleohutusest  ning jagasid  ise nõuandeid, kuidas tulega ohutult ümber käia ning käituda tulekahju korral. Tuletõrjuja demonstreeris ka oma riietust, et õnnetuse korral  teda nähes ei tekiks lapsel hirm. Pärast asjalikku ja näitlikku vestlust mindi koos päästjatega õue päästetehnikaga tutvuma. Lapsed said näha erinevaid päästetöödeks vajalikke töövahendeid ja pikka tuletõrjeredelit.

Üritus oli väga õpetlik ja lastele põnev.

31.oktoobril külastasid Iisaku päästekomando päästjad meie lasteaeda ja viisid läbi õpetliku tuleohutusalase tunni lastele.

Naerupallide ja Musirullide rühma lapsed kohtusid päästjatega lasteaia saalis, kus külalised andsid lastele võimaluse näidata oma teadmisi tuleohutusest  ning jagasid  ise nõuandeid, kuidas tulega ohutult ümber käia ning käituda tulekahju korral. Tuletõrjuja demonstreeris ka oma riietust, et õnnetuse korral  teda nähes ei tekiks lapsel hirm. Pärast asjalikku ja näitlikku vestlust mindi koos päästjatega õue päästetehnikaga tutvuma. Lapsed said näha erinevaid päästetöödeks vajalikke töövahendeid ja pikka tuletõrjeredelit.

Üritus oli väga õpetlik ja lastele põnev.