Põhikooli

Illuka Kooli õppima tuleku soovist saab teada anda aastaringselt ja vabade kohtade olemasolul ka õppima asuda. Õppeaasta alguses 1. klassi astujad ja teiste klassidega liitujad saavad esitada avalduse kuni 24.augustini kooli kantseleisse.

Usume, et iga uus õpilane rikastab meie kooli endale omase karakteriga. Öeldakse, et kool on paljuski oma õpilaste nägu ja uued õpilased kujundavad kooliperet samuti kui vanad olijad.

Ja see ei ole oluline, kas uueks õpilaseks on esimesse klassi astuja või vanema astme õpilane, Te kõik annate oma panuse kooli omanäolisusele ja meeldiva keskkonna loomisele!

Avalduse kooli astumiseks leiad SIIT!

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 10.09.2018.