1.-4. klasside koolipäevad nutivabaks!

Loomise kuupäev 02.09.2019

Alustame käesoleva õppeaasta I trimestril eksperimenti, kus 1.-4. klasside laste koolipäevad muudame nutivabaks (kui mõni aineõpetaja soovib kasutada nutirakendust oma tunnis, siis toob ta selleks kogu klassile kooli Samsung nutitahvlid, ehk siis lapsel ei ole tarvidust, vähemalt 1.- 4. klassini, omada koolitööks isiklikku nutitelefoni. Et ei tekiks ahvatlust, siis kaasas oleva telefoni saab õppepäeva ajaks jätta klassijuhataja juurde nn „telefonihotelli“.

Seoses eelpool tooduga muutub kooliaasta algusest algklasside maja nutivabaks, s.t seda, et ruumides, kus asuvad meie 1.- 4. klassid, ei ole viisakas kasutada nutivahendeid ka  kooli vanemate klasside õpilastel, õpetajatel, lapsevanematel ja kõigil teistel, kes  parasjagu seal viibivad. Seda ikka selleks, et meie koolipere kõige nooremad sõbrakesed ei peaks suud vesistama, mil nemad ei või, aga teised justkui tohivad. Olgem siis solidaarsed ja märgakem enda ümber toimuvat!

  • A. Jätan nutivahendi (telefon, tahvelarvuti, mängukonsool) koju.
  • B. Jätan nutivahendi kotti ja võtan välja koolist lahkudes,
  • C. Kui tunnen, et ei suuda ennast ise kontrollida, siis annan nutivahendi klassijuhataja kätte hoiule.
  • D. Võtan osa võimlavahetunnist.
  • E. Suhtlen sõbraga.
  • F. Ilusa ilmaga leian tegevust õuealal või ronimisväljakul.

Jätkuvalt on nutivabad alad ka spordisaal, söökla, seminarimaja ja mõisa saal.

Viimati muudetud 02.09.2019.