3.detsembril 2018.a iseseisva õppimise päev

Loomise kuupäev 26.11.2018

3.detsembril 2018.a iseseisva õppimise päev.

Sellel päeval õppetööd koolis ei toimu, kuid kõikides tunniplaani järgsetes õppeainetes täidavad õpilased õpetajate poolt antud ülesandeid, töölehti jms. iseseisvalt.

Ülesanded on reede hommikuks avaldatud Stuudiumis õppeainete päevikus.

Järgneval nädalal kontrollitakse, kuidas iseseisvalt hakkama saadi.

Täpsemad juhtnöörid õppimise osas annab aineõpetaja.

 

PS. 1. ja 2.klassi õpilastel õppida ei jää.

Viimati muudetud 06.12.2018.