4.detsembril - distantsõppe päev

Loomise kuupäev 30.11.2020

Selleks, et kevadised distantsõppe kogemused unustusse ei kaoks ning Covid-19 leviku tingimustes vajadusel sellega jällegi hästi hakkama saada, on sel õppeaastal igas trimestris kaks distantsõppepäeva. Distantsõppepäevad on:

 • I trimester: 5.oktoober 2020; 5.november 2020; 
 • II trimester: 4.detsember 2020; 5.märts 2021; 
 • III trimester: 5.aprill 2021; 4.juuni 2021.

Tunniplaan ja Stuudium

 1. Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2. Tunnid algavad 8.25.
 3. 2.kl, 3.kl ja 6.a kl toimub vähemalt 1 ainetund virtuaalselt reaalajas (Zoom keskkond).
 4. Alates 4.klassist toimuvad põhiained (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, vene- ja inglise keel, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, arvutiõpetus) virtuaalselt reaalajas (MS Teams keskkond).
 5. Veebitunnis osaleb õpilane pildiga.
 6. Üks päev enne distantsõppepäeva lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse õpijuhised ja  virtuaalse tunni info (aeg ja keskkond, viide lingile).
 7. Loovainete tunnid võivad olla õpetaja valikul nii virtuaalselt reaalajas või kui ka esitatud iseseisva tööna. Iseseisev töö lisatakse Stuudiumi päevikusse hiljemalt tunni alguseks.
 8. Kui Stuudiumi päevikus on tunnitöösse lisatud, et ainetund toimub  MS Teams või Zoom keskkonnas, siis õpilasel on kohustus osaleda virtuaalses tunnis. Mitteosalenud õpilane märgitakse puudujaks.
 9. Distantsõppe päeval antakse ainult tunnitöö ülesandeid. Stuudiumi päeviku õpijuhises on märgitud tunnitöö ja sama päeva kuupäev. Kodutööd eraldi juurde ei anta.
 10. Õpilane sooritab ja esitab e-päevikus kirjeldatud tegevused/ülesanded hiljemalt sama päeva 16.00-ks. Erand on siis, kui on lepitud kokku teisiti.
 11. Kui tunniülesandega on seotud fail, siis päevik on seotud Stuudiumi TERAga või toimub faili jagamine MS Teamsis. Sel juhul on õpijuhises vastav viide.
 12. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase iseseisvalt töötamise võimet, mis on üksi kodus madalam, kui tavapäraselt klassiruumis.
 13. Õpetajad on tööpäeval õpilastele/lastevanematele kätte saadavad 8.25 – 15.30 e-posti või Stuudiumi või MS Teams (või Zoom) suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud.
 14. Distantsõppepäeval üldjuhul huviringe ei toimu.

Online abi

Distantsõppepäeval on koolis avatud sülearvutitega klass. Kui õpilasel ei ole võimalik kodustes tingimustes distantsõppe päeval õppida, siis saab ta seda teha kooli ruumides. Kool tagab juhendamise ja järelvalve.

Pikapäevarühm

 1. 1.-6.kassi õpilased, aga miks mitte ka vanemate klasside õpilased oodatud pikapäevarühma õppima ja abi küsima.
 2. Pikapäevarühm toimub Zoom e-keskkonnas (suhtlemine veebis reaalajas). Liitumine lingile vajutades. Lubada tuleb video ja audio vaade. ZOOM sisenemise parool: illuka

Pikapäevarühmad toimuvad Zoom keskkonnas 12.30-16.15. Lingid lisatakse Stuudiumisse distantstõppe päeval hiljemalt 8.25.

Viimati muudetud 30.11.2020.