5.klass külastas Iisaku Kihelkonna Muuseumi “Alutaguse sümbolid” õpituba

Loomise kuupäev 14.01.2020

Muuseumi õpitoas "Alutaguse sümbolid" tutvusid lapsed looduse toa ja poluvernikute ekspositsiooniga. Õpilased said teada, kes ja kuidas elasid Alutaguse piirkonnas ning ka seda, et Alutaguse üheks sümboliks loetakse Eesti ainsaid sisemaiseid luiteid ehk kohalikus kõnepruugis kriivasid, mis paiknevad Iisaku-tagustes metsades. Teiseks saadi teada Iisaku kihelkonnas elanud poluvernikutest ja nende kommetest. Lisaks said kõik punuda poluvernikute vööd.

Viimati muudetud 14.01.2020.