7.-9. klasside õpilaste KIK õppekäigud

Loomise kuupäev 17.10.2021

Oktoobrikuu teisel nädalal viibisid 7-9 klassi õpilased KIK projekti raames Silma õpikojas ning Tallinna Loomaaias. Silma õpikojas said õpilased teada, kuidas rakendada teadusliku uurimismeetodit, uurisid rannaniitu, kogusid andmeid ning analüüsisid neid hiljem. Loomaaias veedetud õppetunnis said õpilased selgeks selgroogsete loomade klassid ja nende üldtunnused. Loomaaiaretkel külastati troopikamajasid, kus vaadeldi kalade, kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate klasside esindajaid. Programmi lõpus pandi teadmised proovile muhedas mälumängus “Kaamelivillak”, mis kordas ja kinnistas õpilaste teadmisi.

Õpetaja Katrin Pool

Viimati muudetud 20.10.2021.