Alutaguse vallavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu

Loomise kuupäev 20.01.2020

Alutaguse vallavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu.

Alutaguse Vallavalitsus 15.01.2020.a korraldusega nr 15 kiitis heaks ja avalikustab Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 20.01-02.02.2020.a Alutaguse valla kodulehel ja Illuka Kooli kodulehel.

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile info@alutagusevald.eelink opens on new page või Illuka.kool@alutaguse.edu.eelink opens on new page .

Arengukava eelnõu on leitav siit.link opens on new pagesiit.">

Viimati muudetud 20.01.2020.