ERASMUS+ prjojektireis Suurbritanniasse

Loomise kuupäev 25.10.2021

14. oktoobrist– 19. oktoobrini  viibisid Illuka Kooli õpetajad Ave Amor, Anneli Dietrich ja Airit Vaitmaa rahvusvahelisel Erasmus+ koostööprojekti „Future Skills Future Citizens“ kolmandal projektikohtumisel Suurbritannias, Tonbridge’i linnas.

Kohtumine põhines kogemuste vahetamisel, Hugh Christie Tehnoloogia Kolledžis PSHE (Personal, Social, Health and Economic education) projektipäeval osalemisel ja teadmiste omandamisel Suurbritannia erinevatest haridussüsteemidest. Osalesid Saksamaa, Hispaania, Suurbritannia ja Eesti partnerid. Kohtumise käigus analüüsisime ja võrdlesime PSHE kasutamist nii oma koolis kui ka partnerkoolides; lisaks kaardistasime õpilaste ootusi tulevikuks vajalikele oskustele. Kui Eestis käsitletakse tervise, suhete, karjääri, poliitika ja majandusega seotud teemasid erinevates õppeainetes nagu inimeseõpetus, karjääriõpetus ja ühiskonnaõpetus, siis Suurbritannias on viis korda aastas PSHE projektipäevad, kus kooli õpetajad viivad läbi vastavasisulisi õppetunde. Meie külastasime tunde, mis käsitlesid õpioskusi, kosmeetika ja tervise seoseid ning Suurbritannia parlamendi olemust ja tegevust.

Järgmine projektikohtumine peaks aset leidma novembrikuu lõpus Illuka Koolis.

Viimati muudetud 25.10.2021.