Esmaspäevast, 17.maist jätkavad kõik klassid õppetööd kontaktõppel, s.o koolimajas.

Loomise kuupäev 13.05.2021
  • 1. - 9.klassi õpilased õpivad alates 17.05.2021 koolis.
  • Muudatused klassiruumides:

* Õp R.Ernitsa inglise keele ja ajaloo tunnid toimuvad seminarimajas.
* Muusikatunnid toimuvad mõisa saalis või õues.
* Õp K.Kulli matemaatikatunnid toimuvad muusikaklassis.
* Õp H.Ekšteini tunnid toimuvad ovaalklassis.

PÄEVAKAVA: 

1. 8.25–9.10

2. 9.20–10.05

Paus/Söögivahetund 1.-2.kl 20 min

3. 10.25–11.10

Paus/Söögivahetund 3.-4.kl 20 min

4. 11.30–12.15

Paus/Söögivahetund 6.-9.kl 15 min

5. 12.30–13.15

Oode (1.-2.kl pikapäevarühm)

6. 13.25–14.10

Oode (3.-4.kl pikapäevarühm)

7. 14.20–15.05

8. 15.15–16.00

Jaksu ja tervist meile kõigile!
Juhtkond

Viimati muudetud 13.05.2021.