III teatripäev Illukal

Loomise kuupäev 16.05.2019

30.aprillil k.a toimus taas Illuka Kooli seminarimajas teatripäev, järjekorras juba kolmas. Projekti toetas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Seekordsele teatripäevale oli registreerunud kolm külalisgruppi: Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kooliteater Raili Tamme juhendamisel, Mäetaguse Põhikooli 1.klass  Svetlana Pahk´i juhendamisel ja Aseri Kooli 7.klassi neiud Luule Varinurme juhendamisel. Samuti osalesid Illuka Kooli 1.-2.klassi näitering ja 3.-6.klassi näitering Piia Otti juhendamisel.

On juba traditsiooniks saanud, et teatripäeval osaleb ka külaline, kes noori teatrialaselt kuidagi harib või suunab. Seekordseks külaliseks oli noor näitleja-lavastaja Jaanika Tammaru Tartu teatrikollektiivist Must Kast. Samal ajal, kui nooremad osalejad kooli sööklas keha kinnitasid, toimus seminarimajas töötuba vanemale astmele, kus külaline õpetas, kuidas vaatajat lavalises võitluses petta ja kuidas kukkuda nii, et oleks ohutu. Kui käes oli vanema astme söögipaus, toimus töötuba noorematele –  õpiti ruumi suureks rääkima ja rütmis liikuma.

Meie teatripäeval on veel üks traditsioon – nimelt ei ole tegemist võistlusega, etendusi ega esinejaid ei panda pingeritta. Ometi vaatab etendust žürii, kes teeb märkmeid ning soovi korral on igal kollektiivil võimalus saada hiljem kirjalik tagasiside oma õnnestumistest ning arendamist vajavatest külgedest. Seekord panid oma tähelepanekud kirja Raili Tamm, kes on ühtlasi ka meie kooli vanema astme eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Ilona Lass, samuti meie kooli eesti keele õpetaja, Ene Raudar, Illuka mõisa administraator, samuti külalisesineja Jaanika Tammaru.

Teatripäeval olid pealtvaatajateks ka meie kooli 1.-7.klassi õpilased, kes  näiteringides ei osale. Etendustevahelisi pause täitsid oma folkloorsete meenutustega Siga Ene Raudari ja Kana Piia Otti kehastuses.

Kõik esinenud grupid, nende juhendajad ja Jaanika Tammaru said tänukirja, meened Illuka Kooli tunnuslausega ja veidi magusat suhu pistmiseks, samuti tekstiraamatu teatripäeval mängitud etenduste tekstidega. Meeles peeti ka kõiki žürii liikmeid ja teisi abilisi, kes teatripäeva õnnestumisele kaasa aitasid.

Aitäh kõigile külalistele, Illuka Kooli õpilastele ja kolleegidele!

Pildigalerii leiad siit!link opens on new page

Viimati muudetud 19.05.2020.