Illuka Kool tähistab 98. sünnipäeva Illuka mõisakooli kodulooraamatu esitlusega

Loomise kuupäev 18.09.2019

PRESSITEADE

18.09.2019

20.septembril kell 11.30 esitletakse Illuka mõisa saalis mõisakooli koduloo raamatut “Illuka mõis – ammendamatu inspiratsiooniallikas”, mille eesmärk on laiendada Illuka laste, lapsevanemate ja teiste kogukonna inimeste teadlikkust Illuka mõisast läbi uue ja  põneva lähenemise.

Tööraamat ärgitab mõisaarhitektuuri uurima ning lugejal on võimalik panna ise kokku mõisa makett koos inimeste ja loomadega.  Raamatust leiab Illuka mõisaga seotud lugusid nii kaugetest kui ka tänapäevastest aegadest. Illuka mõis on tihedalt seotud ümbritseva loodusega – murakad, seedrid ja kõrvukrätsud on siin igapäevaseks kaaslaseks. Aastakümnetega sissesõidetud suusarajad on endiselt kasutuses. Illuka mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas annab ideid värvimiseks, joonestamiseks, joonistamiseks ja meisterdamiseks.

Tööraamatu “Illuka mõis – ammendamatu inspiratsiooniallikas” põhiautorid on Gled-Airiin Saarso, Tiia Pälllo ning Ene Raudar.

Direktor Anneli Bogens: “Illuka Kooli õppekavas on alates 2018.aastast kodulugu, mille keskmes on Illuka mõisa arhitektuur,  elu-olu ning kultuuri- ja hariduslugu. Mõte koostada õppeainet toetav tööraamat, sai alguse, kui õppematerjali otsides silmati Vodja, Laupa ja Vääna mõisakooli sarnast töövihikut. Soovisime luua samalaadse õppematerjali, mis aitaks õpetajatel ja õpilastel väärtustada meie õppekeskkonna eripära, kasutades mõisakeskkonda õppematerjalina eri ainetes ja ainetevahelises lõimingus.“

Varem samast sarjast ilmunud Vääna, Laupa ja Vodja mõisa lugude autor Gled-Airiin Saarso: „Illuka mõisakool on Eestis neljas, mis võib uhkustada oma töövihikuga, kust saab põnevaid teadmisi mõisa ajaloo kohta. Töövihiku abil on võimalus uurida ning fotode ja abijoonte järgi joonistada mõisa peahoone osi, tutvuda mõisa arhidektuuri detailidega, olla nagu restauraator, lõpetada seina- ja laemaalingud ning ise kokku panna mõisa makett koos inimeste ja loomadega.“ Ta kiitis, et tööraamatu kujundamine tekitas koostajate vahel tõelise sünergia – ühest ideest kasvas teine. Nii sai raamatusse lisatud suusatamise ja murakateema, näited gooti kirjast ning 1880.a kehtinud tsaari rahatähtedest.

Anneli Bogens lisas: „Tööraamatul “Illuka mõis – ammendatmatu inspiratsiooniallikas” on suurem sisu, kui ainult meie õpilastele koodulooliste teadmiste pakkumine. Oma piirkonna kultuuripärandi hoidja ja identiteedi kandjana on mõisakooli roll olla ka kohaliku kultuuri- ja külastuskeskusena avatud kõigile.“

Illuka mõisakooli tööraamatut kirjastamist toetas Alutaguse vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm ning MTÜ Kultuurikamber.

Raamatut „Illuka mõis – ammendamatu inspiratsiooniallikas“ saab soetada Illuka Kooli kantseleist ning lähiajal ka Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest.

Lisainformatsioon:

Anneli Bogens

Illuka Kool

E-post: direktor@illuka.edu.eelink opens on new page

Tel: 332 3655

www.illuka.edu.eelink opens on new page

Viimati muudetud 19.09.2019.