Illuka Koolile omistati Ettevõtliku kooli HÕBETASEME tunnustus

Loomise kuupäev 10.10.2022

2021/2022 õppeaastal viis Illuka Kool läbi Ettevõtliku õppe enesehindamise. Ettevõtliku õppe hindamise standardi eesmärk oli teada saada, kuidas Illuka Kool rakendas ettevõtlikku õpet „Ettevõtliku kooli“ programmi raames ajavahemikul september 2019 kuni juuni 2022.

Hindamine viidi läbi kahes osas: esimese etapina toimus õppeasutuse enesehindamine, teises osas seirekomisjoni-poolne välishindamine õppeasutuses (ainetundide külastused, huvigruppide fookusintervjuud), millele järgnes teavitamine saadud tulemustest.

Hindamisprotsessi lõpptulemuseks on hinnang sellest, et kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning saab õiguse kasutada ametlikult nimetust „Hõbetaseme ettevõtlik kool“.

Hõbetase kehtib alates 01.01.2023 kuni 31.12.2025. 

Hõbetaseme kvaliteedimärk tähendab seda, et tegemist on kooliga, kes kasutab uusi õppimismeetodeid, annab lastele rohkem vastutust ja kaasarääkimisõigust.

12.09.2022 Illuka Kooli külastanud seirekomisjon kiitis õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate koostöö väärtustamist.

Ettevõtlikku õppe koordinaator Hälis Värimäe tunnustas Illuka Kooli selle eest, et kool tegutseb väga sihikindlalt oma eesmärkide suunas. Ta lisas: „Aktiivsel koolil on aktiivne koolipere ja kogukond. See kogukond ei ole tekkinud iseenesest, vaid kool on selle kogukonna endale ise loonud. Ning nüüd saab rõõmu tunda sellest, et koolipere ja kogukonna panus innustab mõlemaid osapooli.“

Ettevõtliku Kooli hõbetaseme kvaliteedimärk anti üle 6.oktoobril 2022.a toimunud Ida-Viru Haridusgalal.

Illuka Kooli Ettevõtliku Kooli standardi eneseanalüüsiga saab tutvuda siin.link opens on new pagesiin.">

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad läbivad enesehindamise, millest lähtuvalt omistatakse neile ettevõtlikkuse baastase, hõbetase või kuldtase. Baastaseme õppeasutusi iseloomustab õppeasutuse igakülgne teadlik arendamine lähtuvalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemist ehk standardist. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on lisaks oma maakonnas kogemuste kandjad ja jagajad, kuldtaseme asutused ettevõtliku õppe eeskujud ja liidrid Eesti-siseselt ja ka välismaal. Kvaliteedimärgis kehtib 3 aastat.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlik õpe on metoodika, mida rakendatakse igas õppeaines kui ka tundide välistes tegevustes, et tuua kooli ja lasteaeda rohkem iseseisvat hoiakut, arendada laste otsustusvõimet ning ärgitada koostöist tegutsemishimu.

Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab üle 197 õppeasutuse üle Eesti. 

Viimati muudetud 12.10.2022.