Illuka noored osalesid koostööd ja sõprussidemeid toetavas noortelaagris

Loomise kuupäev 03.09.2018

Juba kevadel 2018 hakkasime plaane pidama ja projekti kirjutama järjekordse Noortekohtumise läbiviimiseks Tallinna huvikooli Optimum Semper ja Illuka Kooli noorte vahel. Ka seekord sai meie projekt "Noored Eesti Vabariigis: Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste" SA Archimedese Noorteagentuuri (SANA) poolt heakskiidu ja rahastuse.

Tänavune Noortekohtumise laager leidis aset Taevaskojas 6.-10.augustil. Ent Illuka noored koos juhendajaga asusid Jõhvist rongiga teele juba 5.augusti pärastlõunal, et veeta üks tore õhtu sõprade peredes. Tallinna pered ootasid väga külalisi ja olid nende vastuvõtuks ning õhtu sisustamiseks teinud rohkesti ettevalmistusi. Meie kaks noorimat osalejat ööbisid koos juhendajaga Optimum Semper kooli ruumides. Võõrustajatele jäid meie noorte poolt mälestuseks Illuka mõisa meenemündid. Järgmisel hommikul oli kogu rahulolev noortevägi Balti jaamas õigel ajal kohal, et alustada sõitu Taevaskotta.

Pisut enne lõunat jõuti Taevaskoja Salamaa kämpingusse, toimus majutumine ja asjade lahti pakkimine. Pisut sekeldusi lõunasöögiga ja alustasime laagri esimese kogunemisega. Paika pandi reeglid, moodustati meeskonnad ning koostati riskianalüüs kohalikke olusid arvestades. Esimese päeva lõpetasid lõbusad meeskonnamängud, mis panid proovile osalejate nutikuse ja osavuse.

Viie laagripäeva jooksul tehti veel palju põnevat ja vahvat: koostati erinevaid mänge Taevaskoja kohta, vaadati filmi „Röövlirahnu Martin“ ja lavastati selle põhjal katkendeid, roniti seikluspargis, meisterdati ise kõlareid, matkati Väikese ja Suure Taevaskoja radadel, parvetati kauni looduse keskel, käidi ujumas ja peeti kahe osaleja sünnipäevi. Vähese vaba aja sisustasid noored ise omavahel suheldes ja tegutsedes.

Nende sisukate laagripäevade jooksul juhtusid korraldusliku poole peal ka mõned äpardused, mis küll meist ja ettevalmistusest ei olenenud. Õnneks noortele need negatiivset mõju ei avaldanud, probleemide lahendamisel kulusid ainult juhendajate närvid pisut rohkem, kui vaja! Kuna aga noored jäid laagriga rahule, siis rahunesid ka juhendajad päris kiiresti ja rõõm kordaläinud ettevõtmisest korvas mõned ärevad hetked.

Edastan siinkohal mõned killud noorte tagasisidest.

Evar (15a): „Mulle meeldis laager väga. Tore oli kohata uusi inimesi ja leida uusi sõpru. Tegevused olid huvitavad ning need mulle meeldisid, aga katkendi lavastamine filmi põhjal polnud just väga meeltmööda. Toit oli hea. Vaba aega oli õhtuti natuke vähe. Igav mul igatahes ei olnud.“

Markus (15a): „Oli väga tore uuesti kohtuda vanade sõpradega.“

Liseth (14a): „See laager oli üks parimaid laagreid just sellepärast, et kõik suhtlesid omavahel - nii eesti kui ka vene noored. Tänu sellele õppisid eestlased natuke vene keelt ja venelased natuke eesti keelt juurde. Kõik laagrilised osalesid tegevustes ja mitte keegi ei vingunud.“

Eliise (15a): „Mulle väga meeldis see laager. Väga tore oli vanade sõpradega uuesti kokku saada. Eriti tore oli Taevaskoja looduse keskel parvetada ja seikluspargis ronida.“

Olen juhendajana meie kooli noortega väga rahul! Ka partnerorganisatsiooni juhendaja kiitis meie noori just aktiivsuse, töökuse ja käitumisoskuse poolest. Tänan lapsevanemaid usalduse ja toetuse eest. Samuti tänan kolleege ja kooli juhtkonda toetava suhtumise ja abi eest.Vaatame, mida toob järgmine kevad!

Rohkem pilte leiad galeriist!link opens on new page

Piia Otti, Illuka Kooli noorte juhendaja

Viimati muudetud 19.05.2020.