Info seoses algklasside maja ja spordihoone fassaadi renoveerimistöödega

Loomise kuupäev 25.09.2020

25.09.2020 algasid kauaoodatud ettevalmistused algklasside maja ja spordihoone fassaadi renoveerimistöödeks.

  • Sisenemine ja väljumine (v.a. 1. ja 3.kl) algklassimajja ja spordihoonesse toimub AINULT LÄBI SPORDIHOONE UKSE.
  • 1. ja 3.klass võib siseneda läbi oma garderoobi ukse kuni uue juhiseni.
  • Ka pikapäevarühma õpilased peavad kasutama sööklasse, õue, ronimisväljakule jms minnes spordihoone ust.
  • Alates 28.septembrist toimuvad kunsti (õp Irja Annus) tunnid spordisaali ovaalsaalis, käsitöö ja kodunduse (õp Irja Annus) tunnid ja eesti keele (õp Raili Tamm) tunnid algklasside majas kodundusklassis.
  • Spordihoone uks jääb kuni veebruar´2021 ainsaks sisse- ja väljapääsuks nimetatud hoonesse.
  • Ehitaja poolt on piiratud ohutsoon ümber spordihoone ja algklassimaja vastavalt määrusele (Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded).

Palun kõigi poolt mõistvat suhtumist. Oleme ka enne töötanud ja õppinud tingimustes, kui toimuvad ehitustööd. Kindlasti saame ka sel korral hakkama.

Ehitustööde käigus renoveeritakse hoone fassaad, parandatakse välistrepid, piirded, vahetatakse välja vihmaveerennid/-torud, parandatakse katus, ehitatakse ümber peasissekäigu klaasosa.
Ehitustööd kestavad september 2020 – august 2021.
Ehitajad: As Eviko ja Oü Heinzbau. Maksumus 287 300 eurot. Objekti ehitust finantseerib SA Illuka Arengufond.

Viimati muudetud 25.09.2020.