Iseseisva õppimise päev - 24.november 2022

Loomise kuupäev 20.11.2022

24.novembril on saabumas on järjekordne distantsõppäev - iseseisva õppimise päev.

Kuna distantsõppeperioodidel läbi viidud tagasiside küsitlustest on selgunud, et iseseisvalt õppides valmistab õpilastele kõige enam raskusi aja planeerimine ning iseseisvalt õppimine (õppejuhenditest aru saamine, motivatsioon jms), siis harjutame jätkuvalt õpijuhiste järgi iseseisvalt õppimist.

  • 1. - 3.klassile annab distantsõppepäeva õpijuhiste lehe kolmapäeval (23.novembril)
  • 4.-9.klassi õpilased leiavad oma päevaülesanded Stuudiumist. Iseseisvad ülesanded on nendes ainetes, kus neljapäeval tunniplaanijärgsed tunnid.
  • Õpiülesanded on Stuudiumis õpilasele nähtavad hiljemalt 8.25.
  • Ülesanded on koostatud nii, et õpilane suudab iseseisvalt kõik ülesanded ära teha (keskmiselt ühes õppeaines iseseiva töö maht olenevalt õpilase õppimisetempost 20-45min)
  • Õpilane võib ise valida ajakava, kuidas ja mis järjekorras õpiülesandeid teeb*.
  • *1.-3.klassi õpilane võtab täidetud õpijuhise reedeks kaasa.
  • *4.-9.klassi õpilane sooritab ja esitab Stuudiumis kirjeldatud tegevused/ülesanded hiljemalt sama päeva 16.30-ks kokku lepitud keskkonda (TERA, Stuudiumis suhtlus, vms). Erandid siis, kui on lepitud kokku teisiti.
  • Õpetajad on distantsõppeppäeval suhtluseks/konsultatsiooniks avatud 8.30 – 15.30 e-posti või Stuudiumi suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud.
  • Õpilane, kui Sa oled hädas – küsi abi! Parem varem kui hilja.


Koolil on võimalik laenutada õpilasele tahvelarvutit. Kui vajate arvutit, siis võtke ühendust hiljemalt 23.novembril kell 11.30 illuka.kool@alutaguse.edu.ee või tel 5885 5766.

Tahvelarvuti(d) tuleb tagastada 24.novembriks.

Viimati muudetud 20.11.2022.