Loodusprojekti ESTRUSEEL tutvustus

Loomise kuupäev 07.12.2021

7. detsembril käis Illuka Koolis KÜLAS Eesti- Vene piiriülese loodusprojekti ESTRUSEEL projektijuht Priit Bernotas, kes kogub koostöös Vene teadlastega Narva jõe vesikonnas läbiviidavatel katsepüükidel Euroopa angerja (Anguilla anguilla) kohta andmeid. Tegemist on projektiga, kus teadlaste eesmärgiks on koguda andmeid angerja eluviiside ja paljunemise kohta. Selgub, et angerjas on kala, kelle kohta ka teadlased ise väga palju ei tea ning see projekt on olnud ka neil suur õppimise koht.

Kas teie teate, et...

  1. angerjas, leptocephalus, klaasangerjas, kollane angerjas ja hõbeangerjas on kõik üks ja seesama angerjas! Lihtsalt erineval arenguetapil kannab kala erinevaid nimetusi.
  2. kaks aastat kestva reisi Sargasso merest Euroopa läänerannikule elab üle vaid 1% marjateradest. Kudemisrände pikkus on ca 8000 km.
  3. angerjat püütakse öösel, sest siis tulevad nad toituma. Ligi 40% Euroopa klaasangerja saagist läheb kaotsi. Arvatakse, et see liigub Hiina mustale turule.
  4. angerja sugu kujuneb kasvamise käigus.

Vähemalt 7.klass nüüd teab!

õpetaja Anneli Dietrich

Viimati muudetud 08.12.2021.