Õp Anastassia Zapletnjukile omistati Aasta Eestikeelse Õppe Edendaja tiitel

Loomise kuupäev 04.10.2023

3.oktoobril toimunud Ida-Virumaa Haridusgalal 2023 omistati Aasta Eestikeelse Õppe Edendaja tiitel õpetaja Anastassia Zapletnjuk´ile.

Anastassia Zapletnjuk töötab Illuka Koolis Riikliku pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ õpetajana. Õpetaja Anastassia on pühendunud eesti keelest erineva koduse keelega õpilaste keele- ja ainealaste osaoskuste toetamisele ja arendamisele. 

Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on õp Anastassia loonud ainetundides mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Tema töö klassi juhatamisel on suurepärane näide sellest, kuidas ühendada kahte rahvusgruppi, liita erinevatest kogukondadest ja põhimõtetega õpilasi ja lapsevanemaid ning panna nad ühise eesmärgi nimel pingutama.

Õp A.Zapletnjuki motoks on Johannes Käisi lause: „Kui õpilane ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii nagu õpilane õpib.”.

Õp Anastassia Anastassia Zapletnjuk on jaganud kogemusi ja  esinenud ettekandega Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja osalenud veebiarutelul teemal „Mitmekeelne klassiruum“. Ta on jaganud oma kogemusi muukeelsete õpilaste õpetamisel Õpetajate Lehes.

Viimati muudetud 04.10.2023.