Õppekorraldus 22. - 24.jaanuar 2024

Loomise kuupäev 17.01.2024

Hea koolipere!

❗Eesti Haridustöötajate Liidu poolt välja kuulutatud õpetajate streik toimub Illuka Koolis alates 22. jaanuarist tähtajatult. Illuka Koolis toimub streik esialgu kolmel päeval. Sellest tulenevalt planeerib kool tegevusi 22.-24.01.2024.

👉 Kool kasutab võimalusi, mis õppe korraldamiseks on. Haridustöötajate streigi ajal peame osad tunnid ühendama või asendama teiste tundidega. 22.-23. jaanuaril on tunniplaanis muudatused. 
👉 22.jaanuaril 2024 
✅ 1.klassil tavapärane koolipäev.
✅ 2.-9.klassil distantsõppepäev. Teema „Tulevikutoit“ Info õpilasele Stuudiumis.

👉 23. – 24.jaanuaril 2024 
✅ 1. – 9.klassil tavapärane koolipäev. Tunniplaanis võib olla muudatused. Lisaks aineõpetajatele annavad tunde ka asendusõpetajad. Söögivahetunnid toimuvad tavapärasel ajal.

Kooli juhtkond

Viimati muudetud 20.01.2024.