Õppetöö korraldus põhikoolis alates 18.maist 2020

Loomise kuupäev 14.05.2020
 1. 1. - 6.kl (välja arvatud 6.kl õp Kaja Kama eesti keele rühm esmaspäeval ja neljapäeval) jätkab õppetööd distantsõppes kuni õppeaasta lõpuni.
 2. 6.kl (ainult õp Kaja Kama eesti keele rühm) ja 7. – 9.kl jätkab õppetööd alates 18.maist individuaalse tunniplaani alusel koolis (Vaata allpool). Klassijuhatajad võtavad ühendust peredega, et välja selgitada kui palju lapsi kooli tuleb. Koju jäävatel õpilastel jätkub õpe distantsõppevormis. 
 3. 1. - 5.juuni vajaduspõhine õpe nendel õpilastele, kellel on õppevõlgnevused. Õpetaja annab õpilasele teada, millised ülesanded on tarvis järele teha. Õppetöö toimub kas kontaktõppena koolis või  individuaaltunnina Zoomis või iseseisva tööna.
 4. 1. - 5.juuni ühe ülesande nädal. Iga klass saab esmaspäeval nädalaks ühe ülesande. Ülesanne on seotud mitme õppeainega.
 5. 4.juunil pannakse välja III trimestri ja aastahinded.
 6. Iga õpilane saab nimekirja, millised õppevahendid (õpikud, tahvelarvutid) on tal tarvis koolile tagastada. Õppevahendite tagastamine toimub viimasel koolipäeval 9.juunil.
 7. Isiklikud asjad saab koolist kätte eelneval kokkuleppel kooliga, hiljemalt samal päeval, kui toimub õpikute tagastamine koolile ja tunnistuse kättesaamine.
 8. 1.-8.klasside lõpetamisega seotud üritused toimuvad 9.juunil. Korralduslik info edastatakse nädal enne lõpetamist.
 9. 9. klass lõpetab kooli kooliastme hinnete alusel, lõpueksameid ei toimu.
 10. 9. klassi lõpuaktus toimub reedel, 12. juunil kell 12.00. Korralduslik info edastatakse kaks nädalat enne lõpetamist.

Alates 18.maist on kontaktõpe korraldatud koolis alljärgnevalt:

 1. 6.kl (ainult õp Kaja Kama eesti keele rühm) ja 7. – 9.kl jätkub õppetöö alates 18.maist individuaalse tunniplaani alusel.
 • Õppetöö algab kell 10.00 ja kestab kuni kella 14.00-ni.
 • Kuna püüame järgida, et erinevad õpperühmad omavahel õppeprotsessi jooksul kokku ei puutuks, siis on igal õpperühmal oma vahetundide aeg ja eraldi söögivahetund.
 • 6.klassi vahetunnid kell 10.30-10.40 ja 12.40 – 12.50. Lõuna kell 11.10
 • 7.klassi vahetunnid kell 10.40- 10.50 ja 12.50 - 13.00. Lõuna kell 11.30
 • 8. klassi vahetunnid kell 10.50- 11.00 ja 13.00 – 13.10. Lõuna kell 12.00
 • 9. klassi vahetunnid kell 11.00 – 11.10 ja 13.10 – 13.20. Lõuna kell 12.20

Ilusa ilma korral on õpilastel võimalik viibida oma vahetundide ajal õues. Sel ajal toimub klassiruumide tuulutamine.

18. - 22.mai

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6.kl (II)

Eesti keel ja kirjandus - õp Kaja Kama klass (Ruum: 4.klass)

 Distantsõpe

 Distantsõpe

Eesti keel ja kirjandus - õp Jaanus Uustalu  (Ruum: 4.klass)

 Distantsõpe

7.kl

 Distantsõpe

Eesti keel ja kirjandus – õp Kaja Kama ja õp Raili Tamm

(Ruum: 4.klass ja seminarimaja)

Inimeseõpetus – õp Ilona Lass (Seminarimaja)

Matemaatika – õp Karme Kull (Seminarimaja)

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Seminarimaja)

8.kl

 Distantsõpe

Inglise keel – õp Reet Ernits (Ruum: inglise keel)

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Ruum: keemia)

Matemaatika – õp Karmen Kull (Ruum: matemaatika)

9.kl

 Distantsõpe

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Ruum: keemia)

Matemaatika – õp Karmen Kull (Ruum: matemaatika)

Vene keel ja geograafia – õp Emilia Landra (Ruum: vene keel)

Eesti keel ja kirjandus - õp Raili Tamm (Ruum: 4.klass)

 25.-29.mai

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6.kl (II)

Eesti keel ja kirjandus - õp Kaja Kama (Ruum: 4.klass)

 Distantsõpe

 Distantsõpe

Eesti keel ja kirjandus -  õp Kaja Kama (Ruum: 4.klass)

 Distantsõpe

7.kl

Distantsõpe

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Seminarimaja)

Inglise keel ja ajalugu – õp Reet Ernits (Seminarimaja)

Matemaatika – õp Karme Kull (Seminarimaja)

Inglise keel – õp Reet Ernits // Geograafia – õp Emilia Landra (Seminarimaja)

8.kl

Distantsõpe

Inglise keel ja ajalugu – õp Reet Ernits (Ruum: inglise keel)

Matemaatika – õp Karmen Kull (Ruum: matemaatika)

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Ruum: keemia)

Loodusained – õp Anneli Dietrich (Ruum: keemia)

9.kl

 

Distantsõpe

Eesti keel ja kirjandus - õp Raili Tamm

(Ruum: 4.klass)

 

Ühiskonnaõpetus – õp Kristi Klaamann (Ruum: 4.klass)

 

Inglise keel ja ajalugu – õp Reet Ernits (Ruum: inglise keel)

 

Matemaatika – õp Karmen Kull (Ruum: matemaatika)

9.klassi viimane tund nende lemmikõpetajaga (õp Marko Pärn)

Õppe korraldamisel lähtub kool Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest õppetöö korraldamiseks siseruumides alates 15. maist.

 1. Ühes õpperühmas on kümme õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 2. Õppijate ja töötajate liikumine hoones ja territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides.
 3.  Mitme õpperühma üheaegsel koolihoonetes viibimisel on korraldatud igale klassile individuaalne päevakava, et  vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist.
 4. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Koolijuhil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.

Hügieeni tagamine

 1. Kool tagab igale koolis viibijale vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid hoonesse sisenemise ja väljumise kohas ning klassiruumides, kummikindad seda vajavatele töötajatele, õpilastele).
 2. Maski kandmine koolis on vabatahtlik. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.
 3. Juhised kaitsemaskide kasutamiseks on kättesaadavad hoonesse sisenemisel ja klasside ustel  ning vajadusel juhendatakse õppijaid nende nõuetekohase kasutamise osas.
 4. Iga 4 tunni tagant toimub kasutuses olevate ruumide ja pindade märgkoristus. Koristamisel pestakse mh pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jm nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega. Mööblit, riiuleid, radiaatoreid, aknalaudu ja teisi puutepindasid pestakse vähemalt kaks korda nädalas.

  Toitlustamine

  Sööklas on tagatud, et õpilased on üksteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Söömine toimub samades gruppides, milles viidi läbi õppetööd.

  Transport

  Terviseameti info kohaselt on kõikidele bussifirmadele edastatud praktilised hügieeninõuanded bussijuhtidele. Tõstetud on busside puhastamise intensiivsust. Viiruste perioodil puhastatakse eraldi käepidemeid, kui buss liinilt puhkepausile tuleb ning ka lõppjaamades.

  Viimati muudetud 27.06.2020.