Osaline distantsõpe jätkub kuni 22.jaanuarini

Loomise kuupäev 08.01.2021
 • 5.-8.kl õpilased on 11.-22.01.2021 distantsõppel.
 • 1. - 4., 6.a ja 9. klassi õpilased jätkavad koolis.
 • Kontaktõpe taastub alates 25. jaanuarist.
 • Siseruumides toimuvad huviringid klassipõhiselt (1.kl inglise keel ja näitering).
 • Järgime 2+2 reeglit.
 • Kõik üle 12- aastased kannavad maski.
 • Haigussümptomitega (köha, nohu, palavik, kurguvalu või kraapiv tunne kurgus, üldine nõrkustunne, peavalu, kõhulahtisus, maitsemeele kadumine vm) õpilastel või töötajatel on keelatud kooli tulla. Sügis ja talv on periood, kus inimesed põevad erinevaid külmetushaiguseid, kuid kuni pole täit kindlust, et tegemist pole koroonaga, siis ei ole mõistlik võtta riski ja osaleda kontaktõppes.

Tunniplaan ja päevakava osalise distantsõppe ajal

 1.   Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2.   Tunnid algavad 8.25.

1.tund 8.25 – 9.10
2.tund 9.20 – 10.05
3.tund 10.15 – 11.00
4. tund 11.10 – 11.55
Lõunapaus (35 min)
5.tund 12.30 – 13.15
6.tund 13.25 – 14.10
7. tund 14.20 – 15.05

Distantsõppe korraldus

 1. Põhiained (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, vene- ja inglise keel, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, arvutiõpetus) virtuaalselt reaalajas (MS Teams keskkond).
 2.   Veebitunnis osaleb õpilane pildiga.
 3.  MSTeams keskkonda sisenemine toimub läbi MSTeams kalendri.
 4.  Üks päev enne distantsõppepäeva lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse õpijuhised ja  virtuaalse tunni info (aeg ja viide keskkonnale).
 5.   Loovainete tunnid võivad olla õpetaja valikul nii virtuaalselt reaalajas või kui ka esitatud iseseisva tööna. Iseseisev töö lisatakse Stuudiumi päevikusse hiljemalt sama päeva kell 8.25-ks.
 6.   Kui Stuudiumi päevikus on tunnitöösse lisatud, et ainetund toimub MS Teams keskkonnas, siis õpilasel on kohustus osaleda virtuaalses tunnis. Mitteosalenud õpilane märgitakse puudujaks.
 7.   Distantsõppe päeval antakse ainult tunnitöö ülesandeid. Stuudiumi päeviku õpijuhises on märgitud tunnitöö ja sama päeva kuupäev. Kodutööd eraldi juurde ei anta.
 8.   Õpilane sooritab ja esitab e-päevikus kirjeldatud tegevused/ülesanded hiljemalt sama päeva 16.00-ks. Erand on siis, kui on lepitud kokku teisiti.
 9.   Kui tunniülesandega on seotud fail, siis päevik on seotud Stuudiumi TERAga või toimub faili jagamine MS Teamsis. Sel juhul on õpijuhises vastav viide.
 10.   Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase iseseisvalt töötamise võimet, mis on üksi kodus madalam, kui tavapäraselt klassiruumis.
 11.   Õpetajad on tööpäeval õpilastele/lastevanematele kätte saadavad 8.25 – 15.30 e-posti või Stuudiumi suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud.
 12.   Distantsõppepäeval üldjuhul huviringe ei toimu.
 13.  Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe toimub lapsevanemaga kokkuleppel koolis individuaalõppena ja individuaaltegevusena. Kool tagab juhendamise, järelvalve ja toitlustuse.
 14. Distantsõppel olevate õpilaste toitlustamine toimub vastavalt Alutaguse valla volikogu 22.12.2020 määrusele nr 145 "Toitlustamiskulude katmise ja koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Alutaguse valla munitsipaalkoolides". 

Online abi

Kooli juhtkond on tööpäeva vältel kättesaadav ja valmis jagama infot, vastama ning abistama kõikides distantsõppega seotud küsimustes (tehnilised probleemid, MSTeamsi sisse logimine, õpiabi, hindamine jms).

Õpilased saavad vajadusel võtta oma kooli jäänud asju, töövahendeid jne. Info Annika Saar 5855 6804

Pikapäevarühm

 1.  18.-22.01.2021 5.kassile pikapäevarühma ei toimu.  

Õpilase haigestumine

 1.  Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.
 2. Kui õpilane on eneseisolatsioonis ja terve, siis teavitab sellest klassijuhatajat ja osaleb õppetöös läbi distantsõppe.

Järgime reegleid. Hoolime enda teiste tervisest!

 

Viimati muudetud 21.01.2021.