Pakume tööd

Loomise kuupäev 02.06.2021

Võtame konkursi korras tööle:

  • muusikaõpetaja (1,0);
  • kehalise-kasvatuse õpetaja (1,0);
  • õpetaja pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I kooliastmes“ (1,0).

Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid palume saata aadressile illuka.kool@alutaguse.edu.ee hiljemalt 11.06.2021. 
Lisainfo: tel 5885 5766 või anneli.bogens@alutaguse.edu.ee.

Viimati muudetud 02.06.2021.