Pere- ja projektipäeva läbiv teema oli roheline ja säästlik mõtteviis

Loomise kuupäev 01.06.2023

Illuka Kool on nüüdseks juba üle kahe aasta olnud "Rohelise Kooli" võrgustiku liige. Rohelise Kooli programmi eesmärgiks on keskkonnahariduse abil jätkusuutliku arengu edendamine ja seeläbi põlvest põlve kanduva keskkonnateadliku eluviisi propageerimine.

Käesoleval õppeaastal osalesid Illuka Kooli õpilased KIK-i poolt toetatud projektis "Roheliselt mõtlev tarbija", mille eesmärgiks oli tutvustada õpilastele ringmajanduse ja rohetehnoloogia põhimõtteid ning suunata neid säästvale tarbimisele ja prügi sorteerimisele.

Õppeaastat läbiv teema oli „Roheliselt mõtlev tarbija", mille tegevusi toetas Keskkonna Investeeringute Sihtasutus (KIK).

Õpilased arutlesid loodusainete tundides jäätmete sorteerimise ja ringlussevõtu teemal, külastasid Tartu Jäätmejaama ja Tartu Loodusmaja ning osalesid õppeprogrammis "Tekstiili kaubandus, jäätmed ja säästlik eluviis" ja "Toote ümberdisainimine keskkonnasõbralikuks" . Õpetajad kogusid teadmisi koolitusel "Mis on ringmajandus ja kuidas seda õppetöösse integreerida?".

Et projekti käigus saadud teadmisi kinnistada ja teistega jagada, korraldasime 30.mail 2023.a kogu kooliperele pere- ja projektipäeva "Roheline Illuka Kool", kus kõik õpilased ja lapsevanemad said osaleda temaatilistes töötubades.

30.mail alustasime koolipäevaga hoopiski päeva teises pooles, et ka lapsevanemad saaksid õpilastega liituda. Kokku oli võimalik osaleda 18-s rohelise mõtteviisiga seotud õpitoas. Kõik õpitoad olid täis praktilisi tegevusi. Meisterdamisega seotud  tegevustes kasutati taaskasutatavat materjali: punuti peapaelu ja istumisaluseid, vooliti pabermassist pärleid, valmistati looduslikku huulepalsamit, ehitati komposter, valmistati külmkapijääkidest pitsapirukaid, meisterdati kaarte. Ümber mõisahoone oli võimalik lõbusalt loodusega seotud õuesõppe mänge mängida ning 6.klassi Natalia ja Emilia korraldasid algklassiõpilastele vahva liikumistunni.

Täiendavalt osalesid vanemate klasside õpilased ideekorjes, kuidas juurutada meie koolis veelgi enam rohelist mõtteviisi. Säästlik eluviis oli teemaks ka mujalgi – inglise keeles sai arutada toidu raiskamise ja kiirtoidu teemal, TalTechi esindajad tutvustasid päikesepaneele, erinevate leibkondade näitel uuriti, kus on elu säästlikum ja mõistlikum, õpiti MS Exceli tabeli abil igapäevastel kuludel silma peal hoidma ning pandi pead tööle teemal, kuidas saavutada võimalikult prügivaba eluviis.

Vahelduseks sai osaleda hiina teetseremoonial ning mõisateemalises kodulootunnis.

Lisaks on alates käesolevast kevadest nüüd meie õuealal lisaks kasvuhoonele, kõrvitsa- ja maasikapeenardele ka tarbeaia kasvukastid, kus kasvamas porgand, põlduba, aedhernes ja sibul.

Õpitubade lõppedes oli võimalik kinnitada keha perekond Rajase kohvikus. Õhtule pani punkti meeleolukas kevadkontsert õpilaste esituses.

Suur tänu kõikidele kooli ja lasteaia õpetajatele, Helar Richardilile Ekšteinile ning TalTechi esindajatele huvitavate õpitubade korraldamise eest! Eriti tore oli see, et õpetajate kõrval viisid õpitubasid läbi ka õpilased.

Aitäh ka lapsevanematele, kes pere- ja projektipäeval töötubades osalesid ning meie õpilaste esinemisele kaasa elasid!

Õpilased arvasid, et selliseid koolipäevi võiks olla järgmisel õppeaastal kohe mitu korda.

Projektipäeva toetas Eesti riik.

 

Viimati muudetud 03.09.2023.