Põhikooli lastevanemate koosolek 11.septembril kell 18.00

Loomise kuupäev 31.08.2019

Austatud lapsevanem!

Ootame Teid Illuka kooli lastevanemate üldkoosolekule 11.septembril kell 18.00 mõisa saalis.

Päevakava:

  • Hoolekogu töö kokkuvõte;
  • Hoolekogu liikmete valimine;
  • Turvalisus ja ohutus kooliteel ja ühistranspordis;
  • Lastevanemate rahulolu-küsitluse kokkuvõte;
  • KiVa - Kiusamisvaba Kool;
  • Õppe- ja kasvatustööst 2019/20 õa.

PS. Enne või pärast koosolekut toimuvad klasside koosolekud (vastavalt kokkuleppele klassijuhatajaga).

Viimati muudetud 31.08.2019.