Projekti "Roheliselt mõtlev tarbija" õppekäik jäätmekäitluskeskusesse

Loomise kuupäev 20.04.2023

18.04.2023 toimus KIK projekti „Roheliselt mõtlev tarbija“ raames õppekäik Tartu jäätmekäitluskeskusesse (AS Epler & Lorenz).

Õppekäigu eesmärgiks oli 5.-9. klassi õpilastele õpetada jäätmeid ja mitmesuguseid teisi materjale õigesti sorteerima ning veelkord viia õpilasteni teadmised ringmajandusest, taaskasutusest, rohetehnoloogiast ning säästva ja jätkusuutliku tarbimise põhimõtetest.

Jäätmejaamas oli põnev ning õppekäik oli silmi avav. Alustuseks anti meile ülevaade jäätmejaama tööst ja tegemistest ning siis järgnes õppekäik territooriumil. Kuna eelmine õppekäik toimus Uikala prügilasse, siis tekkis hea moment võrrelda neid kahte jäätmekäitlusasutust. Õppekäiku toetas Eesti riik.

Viimati muudetud 03.09.2023.