Turvalise interneti päev

Loomise kuupäev 08.02.2024

6.veebruar on turvalise interneti päev

Illuka Koolis toimetatakse turvaliselt kõikides õpetaja Katrini arvutiõpetuse tundides.

Eks ole kordamine ju tarkuse ema, mistõttu otsustas õpetaja laste teadmised üle katsuda.

Nii kaardistati Kahooti mängus 7. klassi eelnevad teadmised ja uuriti oma „virtuaalset mina“ (mida võin/ei või enda kohta jagada, kuidas soovimatut eemaldada).

Õpetaja rääkis Kommionu loo, et selgitada paremini internetis suhtlemise tagamaid - ohud tuttavate / võõrastega suhtlemisel), muuhulgas käsitleti eraldi fotode ja videote jagamist.

Õpetaja tutvustas võimalusi, kuidas ja kus kontrollida oma pilti (geoimgr.com ja hashtagid), ja anonüümsust internetis (IP, MAC ja VPN). Samuti korrati üle, millised on tugevad paroolid, milleks on vaja kaheastmelist autentimist.

Kõige muu kõrvalt arutati pikalt küberkiusamise teemal.

Õpetaja Katrin hindaski kõige väärtuslikumaks laste aktiivset osalemist ja kaasarääkimist tunnis: „Õpilased arutlesid ja mõtlesid kaasa, see oli super!“

IV klassil valmisid KiVa tunnis rühmatööna plakatid, mis selgitavad, kuidas küberkiusamist vältida.

Viimati muudetud 08.02.2024.