Vastuvõtt 1.klassi

Loomise kuupäev 01.06.2020

Head 2020. aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Illuka Kool võtab vastu lapsevanemate avaldusi õpilaste 1.klassi astumiseks 2020/21 õppeaastaks.

Avaldus ja vastuvõtu info

Avaldus (võimalusel koos õpilase ja vanema dokumendi koopiaga) saata meiliaadressile illuka.kool@alutaguse.edu.eelink opens on new page  hiljemalt 12.juuniks 2020.

Avaldusele lisatavaid dokumente saate saata või tuua kuni 21.augustini 2020.a.

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapsevanema või eestkostja või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Tervisekaart (selle olemasolul);
  • Koolivalmiduskaart;
  • 2 fotot õpilaspiletile ja aabitsale.

Avalduslink opens on new page ja vastuvõtu info link opens on new pageon leitav kooli kodulehelt.

1.klassis vajaminevad õppevahendid

I klassi lapsevanemate koosoleku toimumise aja teavitame kõikidele avalduse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Illuka Kooli 2020/2021 õa avaaktus toimub 1.septembril 2020.a kell 9.00.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda tulevase 1.klassi õpetaja Kristi Vaarmanni, õppe- ja arendusjuhi Airit Vaitmaa või kooli direktor Anneli Bogensi poole. Kontaktid leiate siit.

 

Viimati muudetud 20.06.2020.