Vastuvõtt 1.klassi

Loomise kuupäev 25.05.2021

Head 2021. aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Illuka Kool võtab vastu lapsevanemate avaldusi õpilaste 1.klassi astumiseks 2020/21 õppeaastaks.

Avaldus ja vastuvõtu info

Avaldus (võimalusel koos õpilase ja vanema dokumendi koopiaga) saata meiliaadressile illuka.kool@alutaguse.edu.eelink opens on new page  hiljemalt 11.juuniks 2021.

Avaldusele lisatavaid dokumente saate saata või tuua kuni 23.augustini 2021.a.

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Lapsevanema või eestkostja või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Tervisekaart (selle olemasolul);
  • Koolivalmiduskaart;
  • 2 fotot õpilaspiletile ja aabitsale.

Avalduslink opens on new page ja vastuvõtu info link opens on new pageon leitav kooli kodulehelt.

Klassi koosseis komplekteeritakse lõplikult 30.augustiks 2021.a.

1.klassis vajaminevad õppevahendidlink opens on new page1.klassis vajaminevad õppevahendid">

2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele toimub infotund toimub augustis. Infotunni toimumise aja teavitame kõikidele avalduse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Illuka Kooli 2021/2022 õa avaaktus toimub 1.septembril 2021.a kell 9.00.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda tulevase 1.klassi õpetaja Heli Ekšteini, õppe- ja arendusjuhi Airit Vaitmaa või kooli direktor Anneli Bogensi poole. Kontaktid leiate siit.

Viimati muudetud 26.05.2021.